fbpx
Tillbaka till bloggen

Workforce Planning – Planera din rekrytering

Workforce Planning, handlar i grund och botten om att planera din rekrytering. Du ser till att du har rätt kompetens på plats vid rätt tillfälle, och att det varken finns för många eller för få på din arbetsplats. Genom strategisk planering förutser du även framtida rekryteringsbehov. I det här inlägget lista vi fördelarna med Workforce Planning.

Jobba mer proaktivt med Workforce Planning

När Workforce Planning används korrekt kan du identifiera och förutse problem tidigt och undvika störningar. Du vet tidigt vilken kompetens som kommer att behövas och kan rekrytera i god tid. Planerar du noggrant och i nära dialog med resten av organisationen har du rätt resurser på plats precis när du behöver dem och produktionen kan hålla tidsplanen.

Du sparar tid och resurser

Spara tid och resurser på rekryteringen då ni har koll på vilken kompetens ni behöver. Strategisk planering av arbetskraften skapar en tydlig bild av både tillgång och efterfrågan på kompetens inom era nyckelområden, vilket gör det möjligt för er att prioritera era anställningsbeslut. Det kan vara så enkelt som att undersöka långsiktiga mönster för att öka eller minska arbetskraften vid speciella tidpunkter.

Du behåller värdefull kompetens

Utöver att rekrytera ny kompetens kan Workforce Planning hjälpa dig att behålla värdefulla anställda som du redan har. Om du exempelvis märker att du har en högre personalomsättning så kan arbetskraftsplaneringen identifiera varför det sker och du kan utveckla strategier för att behålla dina anställda. Du får dessutom bättre insikter i vilken kompetens som är viktig att behålla för att hålla era mål.

Du får en helhetsbild

Vare sig du har fasta, tillfälligt anställda eller konsulter är de alla en del av din personalstyrka. Alla driver kostnader men ger också möjligheter. Men det blir ofta problematiskt om en del av verksamheten kämpar med ett halvt bemannat team medan en annan del sprintar med hjälp från entreprenörer. Med Workforce Planning får du en helhetsbild av personalstyrkan och kan rekrytera där det behövs, för att hela företaget ska jobba i samma takt. Funderar du på om du ska anlita en konsult eller rekrytera? Läs vårt tidigare inlägg.

Hur du börjar med Workforce Planning

För att processen med att implementera Workforce Planning i ert arbetssätt ska fungera behöver du se till att det finns personer, exempelvis på HR-avdelningen som har ansvar för arbetet. Därefter bör ni göra en analys av hur bemanningen ser ut idag. Vilka talanger har ni som är avgörande för era framgångar? Vilka talanger saknas? Till sist bör ni göra en analys av hur ni tror att framtidens behov ser ut.

  • Skapa en helhetsbild av din nuvarande bemanning
  • Analysera dina nuvarande och framtida behov
  • Utse en person som är ansvarig för processen
  • Anpassa med företagets strategiska affärsplan
  • Låt Workforce Planning bli en långsiktig lösning

Lycka till med ditt rekryteringsarbete, och om du vill bolla något i processen finns vi här!