Om oss


Knack Rekrytering är en uppstickare inom rekryteringsbranschen, specialiserad på marknad, kommunikation och media. 

Knack betyder talang på engelska, men vi väljer att uttala det på svenska. Vi vänder oss framför allt till marknads- och kommunikationsavdelningar och till byråer som behöver hjälp med rekrytering av människor med särskild talang och kunskap om digital kommunikation. Vi finns med som stöd och hjälper till att bygga hållbara team.

Rekrytering  ☆  Headhunting  ☆  Matchmaking 

Jill Parment har ett förflutet som kreatör och har under de senaste tio åren arbetat med rekrytering och headhunting inom flera olika branscher. Jill har en fantastisk förmåga att nosa upp talanger och med hjälp av djupintervjuer ta reda på vem som bäst passar för den utlysta rollen, för teamet och hos företaget i stort. 

Anna Kleinwichs Magnusson är vd och grundare av Knack Rekrytering. Hon startade för sex år sedan systerbolaget Stockholms Skrivbyrå och har sedan dess matchat kreatörer med uppdrag hos marknadsavdelningar och byråer. Med sin praktiska erfarenhet från branschen och föreståelse för de utmaningar marknadsavdelningarna står inför är hon duktig på att utvärdera kunskap och erfarenhet hos kandidaterna. 

Vi förstår vad som krävs

Uvecklingen inom marknad och kommunikation går fort just nu och det är inte alltid lätt att veta vad som kommer att krävas av teamet om ett par år. Vi har lång praktiskt erfarenhet från branschen och håller oss uppdaterade när det gäller den digitala utvecklingen. Ibland hjälper vi våra kunder att sätta ihop kravlistor, formulera behov och skriva annonser för att säkra upp att vi gör en långsiktigt smart rekrytering. 

Förutom personlighetsanalyser arbetar vi med egna tester. Ska du rekrytera en skribent vill du förstås utvärdera förmågan att uttrycka sig i skrift, en webbstrateg bör ha idéer om hur webbplatsen ska generera fler affärer och projektledare måste kunna prioritera och fatta snabba beslut, även när tiden är knapp. Vi sätter ihop egna tester för att ta reda på vilken kandidat som är bäst lämpad för jobbet. 

Tillsammans med dig kan vi göra träffsäkra rekryteringar!