fbpx
Tillbaka till bloggen

Titlar – vem är vad egentligen?

Roller och titlar inom kommunikation och marknadsföring

Den digitala utvecklingen inom marknadsföring och kommunikation skapar hela tiden nya roller och jobbtitlar. När vi tittar på jobbannonser ser vi många olika benämningar för samma typ av kandidater. Det leder till problem för rekryterare som inte förstår vad som är vad, men även för jobbsökande som får svårare att välja vad de ska kalla sig.

Rätt titel leder till rätt kandidat

Vi på Knack har alltid örat mot marken och kan guida dig i att sätta rätt titel på vem det är du söker. Vi har god kunskap om de verktyg och kompetenser som krävs för att arbeta på en kommunikationsbyrå eller marknadsavdelning idag, och stor insikt i den digitala utvecklingen. Kombinationen gör det också lättare för oss att värdera och välja rätt kandidat, oavsett om det är dags för er att hitta en vikarie, konsult eller förstärka teamet med en strategisk rekrytering.

En riktigt vass digital marknadsförare som har följt med i den digitala utvecklingen, förstår sociala medier och har förmåga att uttrycka sig väl i text kan vara aktuell för ett flertal roller. Här är Content Manager, Creative Digital Editor, Internet Marketing specialist eller webbredaktör bara några exempel.

Titlar med liknande innebörd

Vi har samlat ihop några av de tjänster som annonseras idag och gjort en grovsortering. Allt för att tydliggöra hur många olika titlar det finns för roller som i stort sett innebär samma sak. Självklart påverkar företagets storlek och marknadsavdelningens ambitionsnivå valet av titel och hur mycket som ska rymmas inom en viss roll. Här har vi fokuserat på vår specialitet, det vill säga roller med fokus på digital kommunikation. Ofta innefattar de också en viss del skrivande.

Vilka titlar kan en marknadschef ha?

Rollerna marknadschef och kommunikationschef ligger allt närmre varann eftersom webben och de sociala kanalerna är vår tids arena för kommunikation och marknadsföring. I den digitala världen kan även marknadschefen åka på att skriva texter. Här är ytterligare några titlar som överlappar varandra:

 • Marketing Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Marketing Communications Manager
 • Communications Director
 • Head of Marketing
 • Digital chef

Produkt och varumärke

Som produktchef eller Brand Manager behöver du ha förståelse för hur varumärken byggs i digitala kanaler och hur målgruppen kan få kunskap om produkter och tjänster online. Andra benämningar på roller med liknande uppgifter är:

 • Digital Brand Manager
 • Product Marketing Specialist
 • Technical Product Manager

Creative Director

Personer med titlar som Creative Director och Online Creative Manager skapar strategier och har övergripande ansvar för att marknadsföring och kommunikation håller en kreativ höjd. Traditionellt har en erfaren Copywriter eller Art Director den här titeln.

Eftersom publiken finns på nätet måste en Creative Director idag ha goda kunskaper om digital marknadsföring och insikt i målgruppernas beteende online. Det är därför inte ovanligt att den digitala kreativa ledaren är en digital strateg med en bakgrund inom utveckling och webbdesign, eller att man istället låter en Digital Planner sköta jobbet.

Content Manager, eller?

Att arbeta med marknadsföring på webb och i sociala medier hänger ihop. Content Manager är en strategisk roll där huvuduppgiften består i att planera och oftast även producera innehåll för webben. Här finns fler roller som har många gemensamma uppgifter på sitt bord. Titeln beror på storleken och den digitala mognaden hos företaget, men även på hur stort content marketing-teamet är:

 • Webbredaktör
 • Web Editor
 • Digital copywriter
 • Content Manager
 • Content Editor
 • SEO-specialist
 • Content Marketing-redaktör
 • Contentansvarig
 • Inbound Marketing Specialist
 • Creative Content Editor
 • Online Content Specialist
 • Content Writer
 • Redaktör
 • Digital Redaktör
 • Marknadskommunikatör
 • Digital kommunikatör
 • Marketing Communication Specialist

Copywriter

Traditionellt har en copywriter eller reklamskribent producerat idéer och text för kampanjer, broschyrer, TV, radio och annonser. Copywriterns uppgifter kan idag lika gärna handla om att skapa innehåll för webbplatser, e-handel, bloggar, sociala medier, manus för filmer som ska spridas digitalt och poddmanus. Egentligen borde ingen skillnad göras mellan en copywriter, digital copywriter eller webbcopy eftersom en copywriter måste klara av digitala kanaler. Ofta är det en copywriter som tar någon av rollerna under rubriken Content Manager, men andra kallar sig till exempel:

 • Copywriter
 • Digital Copywriter
 • Webbcopy
 • UX writer

Sociala och digitala medier

De övergripande arbetsuppgifterna för en Social Media Manager är att skapa engagemang och bygga relation i sociala medier. Rollen arbetar mycket nära marknadschef och Content Manager, om det inte är samma person. Ibland kombineras rollen med ansvar för PR eller företagets totala digitala närvaro. Några som har liknande arbetsuppgifter på sitt bord är:

 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • Social Media and Digital Manager
 • Online Manager
 • Paid Media Manager

PR-ansvarig

PR-ansvarig arbetar med att skapa att skapa god uppmärksamhet kring ett varumärke, en produkt eller ett företag. Numera förväntas PR-ansvarig även ha goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier. Här är fler benämningar på liknande roller:

 • PR- och kommunikationsansvarig
 • Presskommunikatör
 • Pressekreterare
 • Media Relations Manager
 • Ansvarig för PR och sociala medier

Andra titlar inom digital innehållsproduktion

Här är ytterligare exempel på roller som har till uppgift att utveckla webbplats och andra digitala kanaler, främst med fokus på design, funktioner, användarvänlighet, bild och allt oftare film. I vissa fall ansvarar de även för innehåll i form av text.

 • Digital Producer
 • Webbproducent
 • Digital Specialist

Growth Marketing, e-handel och konverteringsoptimering

Här är ett område som växt, och växer, explosionsartat. Nya behov uppstår i takt med att nya digitala tjänster och produkter utvecklas och e-handeln tar allt större marknadsandelar. En lång rad nya titlar har dykt upp i rekryteringsannonserna under de senaste åren. Rollerna som beskrivits ovan behövs förstås även i dessa bolag, men du kan också fundera över om du skulle behöva rekrytera någon av dessa:  

 • Growth Marketer
 • CRO Specialist
 • Conversion Manager
 • Acquisition Manager
 • Digital Conversion Manager
 • E-handelsansvarig
 • E-commerce Manager
 • E-commerce and Marketing Manager

Hjälp med titlar och roller inom kommunikation, marknad och media

I takt med att marknaden mognar och de nya rollerna definieras ännu mer kommer deras benämningarna med all säkerhet att utvecklas så att de blir lättare att förstå och använda.

Behöver du bolla hur du ska definiera en ny roll på företaget? Eller vill du ha hjälp med att rekrytera eller bemanna någon av ovanstående roller? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Knack Rekrytering. Du når oss på: hej@knackrekrytering.se eller 08-408 091 00.

Detta inlägg publicerades ursprungligen 1 juni 2016 med rubriken ”Vem är vad i en djungel av titlar”. Senaste uppdateringen gjordes 23 januari 2023.