fbpx
Tillbaka till bloggen

Hyra in en konsult eller rekrytera?

Rekrytera eller konsult

Vi har under en längre tid, och särskilt under de senaste månaderna sett att efterfrågan på rekrytering minskar, medan behovet av smidiga konsultlösningar inom marknad och kommunikation ökar. Varför kan det vara bättre att hyra in en konsult än att göra en rekrytering? Vi frågade vår egen Anna Kleinwichs Magnusson, som har lång erfarenhet av att arbeta med konsultmatchningar.

När kan det vara bättre att hyra in en konsult än att anställa?

– Det finns flera tillfällen när en konsultlösning är bättre än att anställa. Framför allt i perioder av snabb förändring och ovisshet. När det rör på sig är det svårt att veta hur behoven ser ut långt fram i tiden. Att ta hjälp av konsulter med olika kunskap och erfarenhet i olika delar av ett projekt eller vartefter behoven förändras kan göra att arbetet flyter på bättre. Många av våra konsulter gillar att få komma in och styra upp när det är lite rörigt. De uppskattar den omväxling det innebär att få ta sig an olika typer av arbetsuppgifter i olika slags organisationer, menar Anna.

Vad är viktigt att tänka på när man ska hyra in en konsult?

– Den bästa starten får du om du noga tänker igenom vad det är du behöver. Hur ser uppdraget ut, och vad vill du ha för resultat? Ju tydligare du kan formulera ditt behov, desto snabbare och bättre kan vi matcha det med rätt person. Vi hjälper ofta våra uppdragsgivare att komma fram till vad de behöver genom att ställa frågor och bolla arbetsuppgifter och önskad kompetens, säger Anna.

Några saker att fundera över kan vara:

Är det en person du behöver, eller flera?

Att hyra in en konsult är en chans att få exakt vad du vill ha. Ta tillvara den möjligheten! Om du ser över det som ska utföras, är det realistiskt att en person ska kunna göra allt? Eller skulle resultatet bli bättre om det var flera? Genom att till exempel ta in två personer på deltid istället för att hyra in en konsult på heltid kan du få ett team med olika kunskaper som kompletterar varandra.

Vilken omfattning ska uppdraget ha, och hur ska tiden användas?

Fundera över om du behöver någon som jobbar heltid eller om det är bättre att fördela ut timmarna. Kanske brukar det vara mer att göra under vissa perioder än andra? När du hyr in en konsult istället för att anställa kan du använda arbetstiden så effektivt som möjligt.

Hur länge ska uppdraget pågå?

Försök att planera framåt. Vill du att konsultuppdraget ska gå över i en anställning längre fram? Vissa konsulter trivs bäst med frilansuppdrag, medan andra kan tänka sig att bli anställda om allt fungerar bra. Under konsultuppdraget får båda parter möjlighet att testa på att jobba tillsammans. Är alla nöjda vill du kanske rekrytera konsulten. Om vi redan från början har ett hum om hur du tänker, kan vi hitta en person som passar in i din plan.

Är det viktigt att ha konsulten på plats?

Just nu jobbar många hemifrån, både anställda och konsulter. På vissa arbetsplatser planerar man för att gå tillbaka till kontorsjobb på sikt. Andra företag har kanske inte ens ett kontor, eller några fasta arbetsplatser. Våra konsulter är vana vid att sätta sig in i nya projekt på distans, och de flesta har bra koll på digitala verktyg för kommunikation och effektivt samarbete.

Vilka uppgifter kan man ge en konsult?

Oftast anlitas konsulter vid arbetstoppar eller vikariat. Andra gånger behöver organisationen få in en konsult eller frilansare med specialistkunskaper under begränsad tid. Fundera igenom om konsulten ska jobba på egen hand, samarbeta med eller till och med arbetsleda andra. Skulle du önska att personen delar med sig av sina kunskaper och inspirerar till nya sätt att arbeta? Vissa av våra konsulter har goda kunskaper inom specifika områden inom kommunikation och marknad och är vana att hålla workshops och dela med sig av sin kunskap. Om du önskar kan vi hjälpa till att hitta en konsult med pedagogisk förmåga som kan dela med sig av sin expertis.

Vad är viktigt att förbereda inför att uppdraget startar?

Se till att ni har utsett någon som är ansvarig och som konsulten ska rapportera till. För att samarbetet ska få den bästa starten är det även klokt att formulera tydliga arbetsuppgifter, så att personen som kommer in kan använda sin tid så effektivt som möjligt. Våra konsulter är självgående och vana vid att själva ta tag i det som ska göras, men det blir såklart mest effektivt när de får rätt förutsättningar. När timmarna börjar ticka på vill du ju att konsulten eller frilansaren ska kunna leverera, påpekar Anna.

En annan fråga att tänka igenom är om konsulten är inbjuden till samma aktiviteter som de anställda, eller om det ska vara en skillnad. Ska hen till exempel delta på måndagsmöten? Får alla vara med på julfesten? Olika arbetsplatser har olika kulturer, men vår erfarenhet är att konsulterna ofta presterar som bäst när de får känna sig som en i gänget, fortsätter Anna.

Vad är ditt bästa konsultmatchningsminne?

Det finns många bra exempel. Jag tänker till exempel på de gånger en konsult avviker från ramarna som finns på en viss arbetsplats. Det kanske handlar om bakgrund eller personlig stil. Då kan det vara en utmaning att få uppdragsgivaren att öppna upp och ta in någon i teamet som representerar något annorlunda. Det är så roligt när konsulten kan bidra med andra perspektiv, och det brukar bli väldigt givande för alla inblandade. Inom just kommunikation och marknad är det annars lätt att det blir ganska homogena arbetsgrupper. Även om många jobbar för att förändra det är det en bit kvar, och det är en förmån att få hjälpa till i det arbetet, säger Anna.

Behöver du hyra in en konsult inom kommunikation, marknad och design till ditt team?

Vi på Knack är stolta över vårt stora nätverk av konsulter och frilansare. Vissa är experter inom områden som SEO, SEM, marknadsanalys eller UX. Andra är projektledare, produktionsledare och innehållsproducenter. Gemensamt för alla är att de har gedigen erfarenhet av branschen och stor kunskap inom digital kommunikation.

Behöver du förstärkning i ditt team? Vi hjälper dig när du behöver hyra in en konsult på kort eller lång sikt, och är gärna ditt bollplank. Hör av dig till Anna eller någon annan i teamet, så pratar vi igenom den bästa lösningen för dig. Välkommen!

Relaterade inlägg

  1. Armemuseum
  2. Hand som skriver på laptop.
  3. konsulter
  4. rekrytera marknadschef
  5. vad gör en creative director?
  6. digital kommunikatör