fbpx
Tillbaka till bloggen

Fem råd för en hållbar digital arbetsplats post-corona

Digita-arbetsplats

Frågan på allas tangentbord är “hur kommer världen att se ut efter corona?‌‌” De flesta är nog överens om att livet inte kommer att bli likadant som innan. Den glada nyheten är att krisen ger oss en chans att göra de förändringar som krävs. Vi måste ta med oss de positiva effekterna som skapats ur den här krisen, och välja bort det som hittills fungerat mindre bra, för att bygga ett mer hållbart samhälle i framtiden.‌ Här är fem råd från oss på Knack till dig som ledare för att skapa förutsättningar för en hållbar digital arbetsplats efter corona-krisen.

En stående punkt på Knacks dagliga digitala möten handlar om hur vi ser att kommunikationsbranschen utvecklas. Vi undersöker hur våra uppdragsgivares behov förändras, pratar om hur vi kan hjälpa dem med deras utmaningar och hur de bäst lockar till sig de kompetenta och talangfulla människorna i våra nätverk. Just nu är känslan att utvecklingen snabbspolar framåt och det är viktigare än någonsin för företag att hänga med i de digitala svängarna för att inte ohjälpligt hamna på efterkälken.

Twitter var ett av de första bolagen med att gå ut med att deras anställda kommer att få fortsätta att jobba på distans, och här i Sverige har till exempel Voi Technologies gett samma löfte. Facebook, bland andra, fantiserar om virtuella kontor och hur vi kan använda VR‌ och AR för att vara på plats även när vi inte är det medan Google ger ersättning för kontorsmöbler till anställda som väljer att fortsätta jobba hemifrån när de öppnar upp sina kontor igen i juli. 

Det här är bara några utvalda exempel på utvecklingen vi ser, och en inte alltför vågad gissning är att de flesta bolag, även utanför techbranschen som ju naturligt ligger i framkant digitalt, funderar mycket på hur de kan förändra och förbättra arbetsplatsen framöver.

Så, vad är då de viktigaste ingredienserna för ett hållbart digitalt arbetsliv post-corona?

Här är fem saker att koncentrera oss på när vi tillsammans bygger upp det svenska näringslivet igen. Det finns ingen quick fix, ingen snabbguide till den perfekta arbetsmiljön, vare sig vi pratar om en digitala fysisk sådan. Men genom att formulera frågeställningar kan vi gemensamt prioritera det viktigaste. För att citera vår vän, förändringsledaren och facilitatorn Charlotta Rydholm på Tobegin:‌ Hur kan vi göra kaos till en tillgång?

1. Fokus på vad vi åstadkommer istället för på nedlagd tid

Många har insett charmen med att jobba på distans, om inte på heltid så i alla fall delvis, och när vi inte längre sitter på kontoret 8 timmar om dagen blir det ännu viktigare att fundera över vad vi egentligen ska åstadkomma. Som ledare behöver vi sätta tydliga övergripande mål istället för att fokusera på enskilda arbetsuppgifter och hur lång tid det tar att få jobbet gjort. En frågeställning att jobba vidare med skulle kunna vara:

  • Hur kan vi, när vi jobbar mer eller mindre digitalt, skapa en jämlik arbetsbelastning som fungerar för alla, där balansen mellan kvalitet och effektivitet upprätthålls?

2. Respekt för individen och livet utanför jobbet

Alla människor har olika stort behov av social interaktion, motiveras på olika sätt och behöver olika saker för att göra ett bra jobb och samtidigt ha ett bra liv utanför jobbet. Vissa trivs till exempel bättre när de digitala gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Andra behöver få stänga av jobbmejlen när de slutar för dagen för att må bra.‌

Som ledare måste vi vara medvetna om och kunna ta vara på våra medarbetares olika behov för att ge de bästa förutsättningarna, inte bara för individen utan också för företaget på sikt. Om du kan ta vara på olikheterna kan vi lova att du kommer att se det i slutresultatet. Så fundera på:

  • Hur kan vi skapa en hållbar digital och fysisk arbetsmiljö för varje enskild medarbetare och samtidigt bygga en enande kultur?

3. Perspektivtäthet och inkluderande ledarskap

Begreppet perspektivtäthet™ har etablerats av den datadrivna tillväxtbyrån The Social Few. Det är grundat i en patenterad matematisk formel som de tagit fram för att kunna hjälpa olika typer av organisationer att framtidssäkra sig själva genom att utveckla högre innovationstakt och tillväxt. För att kunna anpassa sig till den snabbföränderliga, alltmer digitala och globala verklighet vi alla agerar i är det absolut nödvändigt att involvera så många olika perspektiv som möjligt. Både när vi rekryterar, hyr in specialister och inhämtar kunskap.

Inkludering handlar inte om att “göra gott”, som många fortfarande vill tro. Det finns nämligen en tydlig koppling mellan perspektivtäthet och lönsamhet i organisationen. Så, för er egen skull, ta konkreta steg för att nå ut till människor utanför den vanliga kretsen, utbilda dig i inkluderande ledarskap och främja en kultur som välkomnar olikheter. Ett bra ställe att börja kan vara att undersöka:

  • Hur kan ett ledarskap manifestera sig som lyckas både rekrytera och behålla talanger med olika perspektiv?

4. Digitalt och lärande förhållningssätt

Både individer och företag måste vara öppna för att lära sig nytt och förändras i takt med att förutsättningarna ändras, rent krasst kan det vara så att det du kan och gör idag faktiskt inte är relevant imorgon. Hur ska vi som ledare förhålla oss till det? Det är inte så enkelt som att mäta antal utbildningstimmar per år, vi behöver skapa förutsättningar för digitalt lärande och kunskapsdelning i vardagen. Därför ställer vi oss frågan:

  • Hur kan vi bygga en företagskultur som uppmuntrar till lärande?

5. Kommunikation, tillit och empati

Alla är nog överens om att det krävs ett stort individuellt ansvarstagande för att få distansarbete att funka på bästa sätt. Det ställer i sin tur höga krav på ömsesidig tillit. Varje medarbetare måste kunna lita på att arbetsgivaren har just hens bästa för ögonen och vi som ledare måste kunna ha tillit till att alla gör sitt bästa för att företaget ska nå sina mål. Det här är inget som byggs upp över en dag, det kräver kontinuerligt arbete och ett kommunikativt och empatiskt lyssnande ledarskap är en absolut förutsättning för att lyckas. Kanske är det läge att ha en digital workshop med dina medarbetare på temat:

  • Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för ömsesidig tillit i organisationen?

Läs gärna mer i vårt manifest om hur vi ser på rekrytering.

Vi filar på ett digitalt evenemang på temat hållbar digital arbetsplats. Vi vill gärna höra från dig som tycker att det låter intressant. Mejla oss på hej@knackrekrytering.se, så snackar vi vidare!