fbpx
Tillbaka till bloggen

Marknadschef eller byråchef? Här är 5 sätt att förebygga stress på jobbet

Dagens krav på ständig tillgänglighet och snabba leveranser i arbetet leder till såväl sjukskrivningar som stressrelaterade sjukdomar. Enligt en rapport från Skandia är kommunikationsbranschen en av de branscher med högst antal sjukskrivningar. Även branschtidningen Resumé har uppmärksammat frågan. I det här inlägget går vi igenom vad vi tror är de främsta utlösarna till stress på jobbet. Vi tipsar också om vad du som chef kan göra för att förebygga stress och psykisk ohälsa hos dina medarbetare.

1. Var tydlig med dina förväntningar utan att sätta press

Många söker sig till kommunikationsbranschen av anledningen att få skapa saker tillsammans med andra kreativa människor. Men med kreativiteten följer också höga krav på prestation och produktivitet. Det är inte ovanligt att man upplever en stress i att behöva prestera på en hög nivå, då man jämt och ständigt blir bedömd. Man vill inte riskera att halka efter, bli omsprungen av någon annan, eller i värsta fall bli utbytt.

Vad du kan göra som chef: Hjälp dina medarbetare att prioritera sina arbetsuppgifter och var lyhörd inför deras behov. Säg att det är okej att inte presentera 100% hela tiden och var tydlig med dina förväntningar av deras arbetsinsats. Det är viktigt att du som ledare kan visa att dina medarbetare är sedda, hörda och värdefulla.

2. Sätt gränser för tillgänglighet efter arbetstid för att undvika onödig stress

Tack vare digitala verktyg kan vi effektivisera våra arbetsprocesser och mer eller mindre jobba var vi än är. Baksidan av den tillgängligheten kan göra det svårt att stänga av jobbet efter arbetstid. Det finns inte sällan en förväntan att man ständigt ska vara tillgänglig och i leveransläge. Det är inte heller ovanligt att kulturen på arbetsplatsen uppmuntrar till övertidsarbete.

Vad du kan göra som chef: För att dina medarbetare inte ska jobba mer än vad de ska kan ni införa en policy om tillgänglighet. På så sätt blir det tydligt att det är okej att stänga av allt som hör arbetet till efter en viss tid på dagen. Att man inte direkt måste svara på ett mejl eller agera på en ny uppgift, om inte uppdraget kräver det, förstås. Uppmuntra gärna dina medarbetare att stänga av push-notiser i sina datorer och telefoner efter arbetstid så att de inte känner press att gå in och kolla. Och föregå med gott exempel. Om du som chef vill och behöver jobba på udda tider finns utmärkta verktyg som gör att du kan göra det utan att det märks. Schemalägg meddelanden i Slack, Teams eller mejl-programmet så att de kommer fram när nästa arbetsdag börjar. För om du själv inte följer policyn är den inget värd.

3. Tydliggör arbetsuppgifter och målsättningar

Otydlighet kring ansvar och arbetsuppgifter är vanligt i kommunikationsbranschen, och det kan orsaka stress på jobbet. Man blir stressad av att inte veta vad ens huvudsakliga ansvar är. Man vet inte vilka förväntningar på prestation och resultat som finns, och det är inte alltid chefen själv har koll på det. I dessa roller ser ofta arbetsbeskrivningarna olika ut och är till råga på det i ständig förändring. Eftersom det finns så många olika titlar och arbetssätt för den breda marknadsföraren är det svårt för arbetsgivare att skapa en gemensam förståelse för rollen. Därmed blir det svårt att skriva tydliga arbetsbeskrivningar.

Vad kan du göra som chef: Ha en öppen och regelbunden dialog med dina medarbetare om förväntningar och mål och skapa en trygg miljö där de vågar berätta om de känner sig osäkra på sin roll och sitt ansvar. Att skriva en tydlig arbetsbeskrivning är såklart väldigt viktigt, men desto viktigare är att tillsammans med dina medarbetare prioritera arbetsuppgifter efter era uppsatta mål.

4. Prioritera välmående

Välmående är grundläggande för att öka engagemang och minska stress på en arbetsplats. Mår dina medarbetare bra, så är chanserna goda att de även presterar bra. Välmående handlar dels om hur man fysiskt mår, men lika mycket om ens mentala hälsa.

Vad kan du göra som chef: Det finns mycket man kan göra utöver det numera nästan obligatoriska friskvårdsbidraget för att prioritera välmående. Fråga vad dina medarbetare behöver och vill ha för att må bra. Kanske vill ni schemalägga tid för att medarbetarna ska ta hand om sig själva? Uppmuntra till en arbetskultur där det är okej att ta regelbundna pauser. Att schemalägga gemensamma pauser är inte bara bra för enskilda medarbetares välbefinnande, det bidrar också till mer gemenskap mellan kollegor! Kanske ska ni även boka in gemensamma träningstillfällen?

5. Se till att det finns en plan om någon mår dåligt

Tyvärr är verkligheten som sådan att många mår dåligt på jobbet, och att man som chef inte hunnit förebygga det innan det är för sent, även om du gör vad du kan för att dina medarbetare ska må bra. Det är ingen lätt uppgift, speciellt inte om du har anställda som är duktiga på att dölja hur de mår, för att de inte vågar visa det.

Vad kan du göra som chef: Var uppmärksam på hur dina medarbetare mår och visar någon tecken på att må dåligt är det viktigt att du agerar direkt. Ju tidigare insatser desto större möjlighet till återhämtning Upprätta en plan för hur du ska agera för att se till att personen får rätt hjälp. Kanske borde ha ett avtal med en leverantör inom företagshälsovård?

Behöver du rekrytera?

Vi hjälper dig med rekrytering inom kommunikation i Stockholm – när du behöver en ny kollega eller när du snabbt behöver hyra in en konsult på kort eller lång sikt. Vi kan också vara ett bollplank för dig som ledare kring hur du hanterar stress bland dina medarbetare på jobbet .

Relaterade inlägg

  1. Hand som skriver på laptop.
  2. kompetens