fbpx
Tillbaka till bloggen

Fler vill byta jobb efter pandemin

En rapport från Microsoft visar att distansarbetet under pandemin har fungerat bra, men att allt fler funderar på att byta jobb. Det tror vi delvis har att göra med att vi ställer högre krav på våra arbetsgivare, och att vi förväntar oss jobba på ett nytt sätt – även efter pandemin. I det här inlägget sammanfattar vi kort statistiken för att ge dig en fingervisning om hur vi har mått under pandemin. Och vad vi kan förvänta oss framöver.

Work Trend Index-rapporten är baserad på en internationell studie som är genomförd i januari 2021 där Sverige är ett av 30 undersökta länder. 1000 svenska anställda och chefer har ingått i studien. De har tillfrågats hur distansarbetet har påverkat dem, både privat och i arbetet. Nedan har vi samlat delar av statistiken:

  • 42 procent av de som ingått i studien överväger att byta jobb.
  • 15 procent vill byta jobb inom en snar framtid.
  • 49 procent mår bra av det nya arbetssättet. 34 uppger att de klarar sig och 16 procent upplever att de måste kämpa.
  • Många chefer upplever höga krav från arbetsgivaren.

Fler vill fortsätta med distansarbete

Under pandemin har vi fått anpassa oss med distansarbete. Vi har använt verktyg såsom Zoom och Teams för att mötas. Vi har helt enkelt fått vänja oss vid ett nytt beteende i hur vi arbetar. Många vill ta med sig det beteendet även efter pandemin. Men många ser också att de kommer att vilja kombinera det med jobb på kontor då de sociala kontakterna är svårare att genomföra digitalt.

Hur behåller man dem som vill byta jobb?

För att behålla anställda och minska risken för att de byter jobb ställs det nu krav på chefer att hitta ett nytt sätt att arbeta efter pandemin. I en annan rapport från Microsoft har man undersökt hur pandemin har påverkat produktivitet och innovation. Där har fyra av tio tillfrågade anställda svarat att möjligheten till flexibelt arbete gör en arbetsgivare mer lockande att jobba för. Med andra ord så finns risken att man förlorar anställda om man inte anpassar sig.

Ledarskapet avgörande

Ledarskapet ska enligt rapporten vara avgörande för att distansarbetet ska fungera bra. Att anställda fortsätter trivas och inte vill byta jobb. Där har 63 procent av cheferna uppgett att de har svårt att veta hur de ska leda ett virtuellt team. Däremot är det inget problem att se till att de anställda fortsätter vara produktiva. Flera chefer uppger nämligen att de upplever samma nivå av, eller till och med ökad produktivitet. Snarare ligger utmaningarna i att fortsätta jobba aktivt med utveckling och innovation.

För att ge exempel på vad man kan göra kan vi enligt rapporten se att företag där innovationsgraden varit hög tillämpar:

  • Möjligheten för anställda att agera självständigt
  • En öppen kultur där det är okej att visa brister
  • En miljö där anställda känner sig sedda och uppskattade
  • Gemensamma värderingar och visioner

Vill du har hjälp med din rekrytering?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Knack Rekrytering.