fbpx
Tillbaka till bloggen

Jämställdhet i näringslivet – 5 insikter från Allbright’s rapport

Jämställdhet i näringslivet

På internationella kvinnodagen släpper Allbright sin årliga rapport om jämställdhet i näringslivet. Vi har samlat 5 viktiga insikter från rapporten där man har kartlagt många olika branscher, under ett årtionde som har varit oerhört viktigt för kvinnor och minoriteter. Mycket är gjort för jämställdheten men vi har också en lång väg kvar.

1. Antalet kvinnor har dubblerats i ledande roller

Antalet kvinnor i VD-roller i svenska börsbolag har mer än dubblats under de senaste tio åren och andelen kvinnor i ledningsgrupper har ökat med 67 procent. Fortsätter utvecklingen i samma takt förutser Allbright att inga bolag utan kvinnor existerar om nio år. Men lika många kvinnor som män i ledningsgrupper kommer vi enligt dem att få vänta på till år 2042. Hittills är investmentbolaget Investor det enda börsbolaget som har uppnått en konsekvent och jämn könsfördelning i ledningen.

2. Sverige kan bli sämst i Norden på jämställdhet

Sverige förlorar rollen som förebild för jämställdhet i näringslivet. Våra nordiska grannländer kommer snabbt i kapp oss. Om vi ser till antalet kvinnor i ledningen på svenska storbolag har det stått still på 25 procent under fem års tid. Med andra ord hamnar vi på efterkälken om bolagen inte växlar upp för att bli mer jämställda, med exempelvis jämnare könsfördelning, lön och möjligheter till färäldradagar.

3. Diskriminering framför kompetens

Rapporten visar att det fortfarande finns segregering på den svenska arbetsmarknaden. Människor som är födda utomlands jobbar i högre grad inom service och omsorg, med yrken som inte kräver långa utbildningar. Ändå är andelen högutbildade lika hög bland utrikesfödda som inrikesfödda. Det är både tråkigt och ett slöseri på kompetens för vårt samhälle.

4. Ojämn fördelning av föräldradagar

Trots att föräldrar ges möjligheten att dela lika på föräldraledigheten tar pappor endast ut 30% av sina dagar. Detta kan dels ha att göra med en myt om att föräldraledighet skulle hämma karriären och dels de normer vi präglas av. Att reservera dagar endast för pappor ger störst effekt för ett jämställt uttag av föräldradagar. Det påverkar även de normer som finns kring föräldraledighet.

5. Debatten har fått större utrymme

Antalet kvinnor i ledningen på företagen har fördubblats jämfört med årtiondet innan och troligtvis beror det på att jämställdhet och mångfald har debatterats i högre utsträckning än tidigare. Exempelvis har Metoo och Black Lives Matter drivit utvecklingen. Däremot har Metoo-rörelsen inte fått lika stor effekt på näringslivet, vilket kan bero att andelen kvinnor är mindre i den sektorn.

Läs rapporten från Allbright

Vill du ta del av hela rapporten? Läs och ladda ner rapporten hos Allbright.