fbpx
Tillbaka till bloggen

Så kan du som chef bygga psykologisk trygghet på jobbet

psykologisk trygghet som chef

Hur du som chef agerar påverkar dina medarbetare, kanske mer än du tror. Ditt mål är förmodligen att uppmuntra till en trygg miljö som välkomnar nya idéer och tankar. Men faktum är att det inte bara handlar om ord för att lyckas med det.

Som chef är du mån om att dina medarbetare ska känna att de kan prata fritt på möten och inte alltid behöver hålla med. Att skapa en miljö där den friheten finns handlar om att bygga psykologisk trygghet i teamet. Men hur gör man? 

Det finns flera olika sätt för hur du som chef kan skapa psykologisk trygghet på jobbet. Vi berättar om fem sätt:

  1. Prata informellt och med värme
  2. Våga visa sårbarhet
  3. Stanna kvar i nyfiken diskussion lite längre
  4. Uppmuntra ifrågasättande
  5. Visa att du värderar reflektion

1. Prata informellt och med värme

Vi människor fångar upp minst lika mycket information genom hur någon pratar som genom orden de säger. Därför kan du göra stor skillnad genom de allra minsta signalerna du skickar ut. Genom ett öppet och avslappnat kroppsspråk kan dina medarbetare läsa av en positiv och varm känsla. Och på samma sätt kan du använda rösten och välja hur snabbt, hur högt och med vilket tonläge du vill prata, för att skapa känslan som du önskar.

2. Våga visa sårbarhet

Genom att själv visa sårbarhet öppnar du upp för andra att göra samma sak. Det visar att du själv agerar utifrån psykologisk trygghet. Det handlar exempelvis om att be om hjälp, att vara ärlig när det dyker upp något du inte har koll på, och att berätta när du är osäker på något och vill höra dina medarbetares feedback. Förutom att det blir avväpnande för dina medarbetare, som kanske vågar uttrycka sina tankar och åsikter mer öppet, får du mer respekt på köpet. 

3. Stanna kvar i nyfiken diskussion lite längre

Under ett möte är det viktigt att du som chef signalerar när en fråga fortfarande är öppen för diskussion. Om du lägger fokus på att förmedla en viss åsikt kan dina medarbetare uppleva att diskussionen är över. Signalera istället att du vill fortsätta utforska olika perspektiv, genom vänta med att uttrycka din åsikt och istället ställa frågor och följdfrågor till dina medarbetare.

4. Uppmuntra ifrågasättande

Visa att du tycker om när dina medarbetare ställer frågor som utmanar. Tacka för synpunkterna och ställ följdfrågor för att visa att du är intresserad av de nya idéerna. Du kan också bjuda in till konstruktiv diskussion genom att säga “På vilket sätt kan man tänka annorlunda kring det här?” eller “Hjälp mig att se vad jag har missat.”

5. Visa att du värderar reflektion

Dynamiken under ett möte påverkas av alla personligheter i rummet. En skillnad mellan extroverta och introverta personligheter är att extroverta ofta tänker högt, medan introverta ofta bearbetar sina tankar innan de pratar och därmed inte är lika snabba på att ta ordet.

Som chef kan du påminna dina medarbetare om att era möten gärna får innehålla små pauser för eftertanke. Efter att någon har pratat, visa att du värderar personens input genom att vara tyst några sekunder innan du svarar. Det är ett effektfullt sätt att visa respekt och det säger att det även finns utrymme för de som är mer introverta att samtala på sitt sätt.

Trygga team är högpresterande team

Att se till att det finns psykologisk trygghet på jobbet handlar om att ta vara på nyfikenhet, kreativitet och självständigt tänkande hos dina medarbetare. Det är några de förmågor som kallas power skills, som vi har berättat om tidigare.

Vill du ha hjälp med att sätta ihop högpresterande team? Vi på Knack pratar gärna mer om hur medarbetare upplever trygghet och hur vi kan ta vara på människors förmågor på bästa sätt.