fbpx
Tillbaka till bloggen

Bygg ditt personliga varumärke som ledare och chef

Du vet nog hur viktigt det är att bygga ditt personliga varumärke. För att knyta nya kontakter och driva affärer, för att lyckas med ditt företag, locka rätt medarbetare eller för att hitta ditt nästa drömjobb.

Men trots att du är duktig på kommunikation och varumärkesbyggande i ditt jobb kan det kännas obekvämt att tänka på dig själv som ett varumärke, och svårt att veta hur du ska gå tillväga.

Vi vet att det finns en enorm kraft i det personliga varumärket, och vill hjälpa dig att komma över det obekväma och komma igång med att bygga ditt! 

Vad innebär ett personligt varumärke?

Ditt personliga varumärke handlar om att kombinera dina erfarenheter, färdigheter, värderingar och passioner och visa dem för omvärlden. Det handlar inte om att visa upp en fasad, utan om att visa ditt äkta jag och de unika värden du bidrar med. 

Hemligheten bakom ett starkt personligt varumärke är:

  1. Du visar världen ditt sanna jag, dina passioner och värderingar.
  2. Du är närvarande, deltar i samtal och är aktiv inom ditt område.
  3. Du är konsekvent i hur du presenterar dig över olika kanaler och sammanhang.
  4. Du visar på dina värden, vad just du kan erbjuda, vad som gör just dig unik.
  5. Du riktar in dig på din målgrupp, du har koll på vem du pratar med.
Bygg personligt varumärke som ledare och chef

Vad bygger ditt personliga varumärke på?

Ditt syfte

Reflektera över dina ambitioner och visioner. Ställ dig själv frågan: ”Vad hoppas jag uppnå?”

Ditt sanna jag

Visa upp din personlighet på riktigt. Ditt personliga varumärke ska spegla dig, inte en version av någon du vill, tycker eller tror att du borde vara.

Dina styrkor

Identifiera dina unika egenskaper och styrkor. Fundera sen över hur du kan framhäva och kommunicera dem?

Din passion  

Människor med passion drar andra till sig. Prata om det du brinner för och visa att du älskar det du gör och varför.

En digital närvaro

Ditt digitala fotavtryck är avgörande. Tänk på plattformar som till exempel LinkedIn och Instagram som digitala visitkort. Här kan du verkligen visa upp din expertis och knyta viktiga kontakter, locka duktiga nya medarbetare eller hitta din egen framtida drömarbetsplats.

Inspiration

Ha alltid ögon och öron öppna. Vem och vad i din omgivning inspirerar dig? Vilka lärdomar drar du som du kan dela med dig av?

Kunskapsdelning

Det är lätt att ta sin kunskap för given, och tro att alla vet det du vet. Om du delar med dig av det du kan på ett lättillgängligt sätt kommer du att märka att människor uppskattar det, och att ditt varumärke stärks.

En finslipad hisspitch

Öva på att snabbt och kärnfullt presentera dig själv. Tänk: ”Hur skulle jag beskriva mig själv och vad jag bidrar med på bästa sätt om jag bara hade 60 sekunder på mig?”

Engagemang i olika rum

Delta i diskussioner, framförallt inom ditt expertområde, både på nätet och i verkligheten. Visa ditt engagemang och din kunskap. Det visar att du är en person att räkna med och som vet vad du snackar om, vilket stärker ditt varumärke.

Tålamod 

Ditt personliga varumärke byggs inte över en natt. Var uthållig och konsekvent, och innan du vet ordet av kommer du att börja se de positiva effekterna!

Var konsekvent – både digitalt och IRL

Var alltid konsekvent med dina budskap, vare sig du syns på Linkedin, sitter på ett möte med en uppdragsgivare, eller på en intervju. Och var genuin i dina möten med andra människor. Hur du kommunicerar ansikte mot ansikte, hur du beter dig på möten, eller vilket intryck du lämnar efter en nätverksträff eller konferens – allt detta påverkar ditt personliga varumärke. Några tips från oss: var förberedd, lyssna aktivt och var närvarande i stunden.


För att verkligen bygga ett starkt personligt varumärke, behöver din digitala närvaro och ditt jag som du presenterar i verkligheten harmonisera med varandra. Om du presenterar dig, på säg Linkedin, som en expert inom ett visst område, bör detta reflektera det arbete du gör i verkliga livet och vice versa.

Se ditt varumärke som en levande organism

Tänk på ditt personliga varumärke som en ständigt pågående resa snarare än en destination. Det kommer att växa, förändras och utvecklas i takt med att du gör det. Genom att lägga tid på att bygga det, både digitalt och IRL, skapar du en stark grund som kommer att gynna dig över tid och på många olika sätt.

Få hjälp på vägen

Känner du att du behöver stöd i att navigera detta? Vi på Knack kan guida och stötta dig på vägen till ett starkare personligt varumärke. Med vår expertkunskap inom affärsutveckling och teambyggande, med fokus på kommunikation, marknadsföring och design, kan vi hjälpa dig att definiera, bygga och stärka ditt personliga varumärke på ett sätt som gynnar både dig och ditt företag. Hör av dig!