fbpx
Tillbaka till bloggen

Behöver du en kommunikatör med koll på hållbarhetsrapportering?

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Den nya EU-lagen CSRD träder i kraft 2024 och då förändras kraven på hållbarhetsredovisning i grunden. Antalet företag med behov av att hållbarhetsrapportera kommer att öka från knappt 12 000 till närmare 50 000.

Varför behövs den nya lagen?

Den nya lagen finns till för att förbättra hur företag rapporterar sitt arbete med hållbarhet, inklusive miljöpåverkan, socialt ansvar och korrekt företagsstyrning (ESG). En tydligare rapportering gör det lättare för investerare och andra intressenter att ta mer informerade beslut och kan göra att hållbara företag och affärsverksamheter får ett försprång jämfört med de som har en sämre inverkan på klimatet och samhället i stort.

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

CSRD kommer att implementeras successivt baserat på företagens storlek, med start 2024, alltså för rapporterna som släpps 2025. Det betyder att tiden är knapp, med tanke på hur komplext det är.  Som kommunikationsansvarig kan det vara klokt att ta reda på om ni har: 

  • System för datainsamling: För att kunna rapportera om hållbarhet behöver ni effektiva system för att samla in relevant data. Systemen måste kunna spåra allt från energiförbrukning till avfallshantering och utsläpp.
  • Förståelse för kraven: Ni behöver förstå vad den europeiska hållbarhetsstandarden kräver. Vi förstår att det inte är helt lätt att tolka och implementera kraven, särskilt om ni inte har erfarenhet av hållbarhetsrapportering.
  • Intern utbildning: För att vara säkra på att de medarbetare som jobbar med hållbarhetsrapporteringen förstår varför den behövs och hur den kan bidra, kan det vara klokt att ha en intern utbildning. 
  • Rapportering och granskning: När ni har samlat in och analyserat data, behöver ni kunna presentera det på ett sätt som uppfyller standardens krav. Det kan hända att det görs externa granskningar för att säkerställa att ni följer riktlinjerna.
  • Kontinuerlig uppföljning: Hållbarhetsrapportering är inte något som bara sker en gång. Ni måste kontinuerligt övervaka och uppdatera er rapportering för att vara säkra på att ni fortsätter att uppfylla kraven.

Kommunikation och CSRD

Även om CSRD kommer med sina utmaningar innebär det också flera fördelar. Förutom att det kan förbättra er image, stärka relationerna med kunder och investerare, bidrar det till en mer hållbar framtid. Dessutom kan det hjälpa er att effektivisera era processer och därmed göra kostnadsbesparingar.

Kommunikatör eller projektledare med fokus på hållbarhetsrapportering

En stor del av arbetet med CSRD kommer att hamna i händerna på kommunikatörer och på Knack försöker vi som vanligt ligga steget före genom att samla duktiga kommunikatörer som har kunskap om CSRD och de förändringar direktivet innebär. 

Har du erfarenhet från hållbarhetsrapportering och intresse för att utvecklas inom CRSD? Skriv in dig hos oss! Om du behöver en kommunikatör eller projektledare som kan hjälpa ditt företag i arbetet med att uppfylla de nya kraven, kan vi hjälpa dig att hitta rätt person!

Vill du läsa mer om den nya lagen kan du hitta information på EU:s hemsida.