fbpx
Tillbaka till bloggen

Söker du en kommunikatör med koll på hållbarhetsrapportering?

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Den nya EU-lagen CSRD har trätt i kraft och det gör att kraven på hållbarhetsredovisning förändras i grunden. Antalet företag med behov av att hållbarhetsrapportera kommer att öka från knappt 12 000 till närmare 50 000.

Därför behöver vi den nya lagen

Den nya lagen finns till för att förbättra hur företag rapporterar sitt arbete med hållbarhet, inklusive miljöpåverkan, socialt ansvar och korrekt företagsstyrning (ESG). En tydligare rapportering gör det lättare för investerare och andra intressenter att ta mer informerade beslut och kan göra att hållbara företag och affärsverksamheter får ett försprång jämfört med de som har en sämre inverkan på klimatet och samhället i stort.

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

CSRD implementeras successivt baserat på företagens storlek, med start 2024, alltså för de rapporter som kommer 2025. Det betyder att tiden är knapp, med tanke på hur komplext det är.  Som kommunikationsansvarig kan det vara klokt att ta reda på om ni har: 

  • System för datainsamling: För att kunna rapportera om hållbarhet behöver ni effektiva system för att samla in relevant data. Systemen måste kunna spåra allt från energiförbrukning till avfallshantering och utsläpp.
  • Förståelse för kraven: Ni behöver förstå vad den europeiska hållbarhetsstandarden kräver. Vi förstår att det inte är helt lätt att tolka och implementera kraven, särskilt om ni inte har erfarenhet av hållbarhetsrapportering.
  • Intern utbildning: Medarbetare som jobbar med hållbarhetsrapporteringen behöver förstå nyttan med CSRD och hur lagen kan bidra. Därför är det klokt att ha en intern utbildning. 
  • Rapportering och granskning: När ni har samlat in och analyserat data, behöver ni kunna presentera det på ett sätt som uppfyller standardens krav. Vi kan räkna med att se externa granskningar, som säkerställer att de som ska följer riktlinjerna.
  • Kontinuerlig uppföljning: Hållbarhetsrapportering är inte något som bara sker en gång. Ni måste kontinuerligt övervaka och uppdatera er rapportering för att vara säkra på att ni fortsätter att uppfylla kraven.

Kommunikation och CSRD

Även om CSRD kommer med sina utmaningar innebär det också flera fördelar. Förutom att det kan förbättra er image, stärka relationerna med kunder och investerare, bidrar det till en mer hållbar framtid. Dessutom kan det hjälpa er att effektivisera era processer och därmed göra kostnadsbesparingar.

Kommunikatör eller projektledare med fokus på hållbarhetsrapportering

En stor del av arbetet med CSRD kommer att hamna i händerna på kommunikatörer och på Knack ligger vi som vanligt steget före. Vi har duktiga kommunikatörer som har kunskap om CSRD och de förändringar som direktivet innebär. Behöver du en konsult, hör av dig!

Har du erfarenhet från hållbarhetsrapportering och intresse för att utvecklas inom CRSD? Skriv in dig hos oss!

Vill du läsa mer om den nya lagen kan du hitta information på EU:s hemsida.