Inkluderande rekrytering - checklista - Knack Konsulter & Rekrytering
Tillbaka till bloggen

Inkluderande rekrytering – checklista

Hur rekryterar ni på ett sätt som är inkluderande och bidrar till mångfald? Inkluderande rekrytering är ett stort begrepp som innebär att du ska locka människor med olika kön, etnicitet, bakgrund och ålder – för att nämna några. Det är lätt att prata om, men svårare att genomföra. För att hjälpa er på vägen mot en arbetsplats med mer mångfald har vi satt ihop en checklista. Den kan ni gå igenom och bocka av när ni är i en rekryteringsprocess, och den kan bli en del i ert långsiktiga arbete för en mer inkluderande arbetsplats.

1. Beskrivningen av tjänsten

 • Är ni tydliga i beskrivningen av tjänsten över vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter som krävs? Se upp med att lista för många krav som i värsta fall kan skrämma bort lovande kandidater. Fundera noga på vad som verkligen är ett krav för den aktuella rollen.
 • Gör skillnad på vilka kompetenser som är krav och vilka som är meriterande. Fundera även på om ni kan beskriva kompetenserna i beteenden för att ge en bättre förståelse för vad ni söker.
 • Är arbetsuppgifterna genomtänka och aktuella? Det blir ofta bråttom och då blir det lätt att man använder en tidigare annons eller arbetsbeskrivning, men fundera över om ni ska ändra något.
 • Låt någon annan än den som skriver kravspecifikationen läsa igenom. Det är lätt hänt att det används internt språk som bara de som jobbar hos er förstår.
 • Lägg lite extra tid på att fundera på vilken titel som lockar rätt kandidater. Kom ihåg att titeln i annonsen inte måste vara detsamma som ni sedan kallar rollen när personen är anställd. Läs vårt tidigare inlägg om titlar i kommunikationsbranschen.

2. Involverade i processen

 • Motsvarar de som är involverade i rekryteringen personer från olika bakgrund och erfarenhet? Det kan vara bra att involvera en bredd av personer för att utvärdera kandidaterna från olika perspektiv.
 • Jobbar ni i första hand med en intern rekrytering eller genom att gå via informella kanaler och nätverk? Vi förstår att det förmodligen sparar mycket tid, men gör ni det så exkluderar ni många möjliga kandidater. Inkluderande rekrytering kan ta längre tid och mer resurser, men vi lovar att det är värt det i längden, inte minst för ert varumärke. Ledarna skriver om flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen.

3. Annonseringen

 • Hur formulerar ni er i annonsen? Försök att använda neutrala ord och undvik ord som har en stark koppling till en viss grupp av människor.
 • Var publiceras annonsen? Använder ni rätt rekryteringskanaler för att nå ut så brett som möjligt?
 • Jobbar ni aktivt på att nå ut till andra målgrupper än de ni har sökt er till tidigare? Annars får sannolikt samma typer av kandidater som tidigare och den inkluderande rekryteringen brister.
 • Har ni jobbat tillräckligt med ert Employer Brand för att tydliggöra era värderingar och er företagskultur? Läs vårt tidigare inlägg om hur du lockar rätt kandidater med ditt varumärke.

4. Urvalsprocessen

 • Går alla kandidater igenom samma process inför urvalet och får svara på samma frågor? Om man har en bekant som har sökt tjänsten, är det vanligt att de får förtur. Det innebär att alla kandidater inte har samma förutsättningar i rekryteringsprocessen, vilket är ett direkt hinder för inkluderande rekrytering.
 • Säkerställ att alla som ansvarar för rekryteringen har rätt kunskap för att utvärdera kandidater rättvist. Förstår de till exempel vilken bakgrund och utbildning som kan vara relevant för rollen?
 • Använder ni er av anonyma ansökningar för att inte låta er påverkas av faktorer som egentligen inte är relevanta?

5. Intervjun

 • Ställer ni samma frågor till alla som intervjuas?
 • Är ni flera som utför intervjuer för att få en bredare uppfattning och bedömning av kandidaten?
 • Se till att skapa en varm och trygg atmosfär vid intervjun. Det gör det lättare för kandidaten att öppna upp sig och vara sig själv.

6. Beslutet & Utvärderingen

 • Analyserar ni aktivt om ni har valt bort en kandidat på en bra grund, som inte är diskriminerande?
 • Dokumenterar ni era beslut för att berätta för kandidaten varför hen inte gått vidare? Detta kan vara bra även för att ni ska få en överblick över hur ni jobbar med mångfald och hur ni kan bli bättre på det.

Vill du ha hjälp?

Ska du anlita en rekryteringsfirma tänker du kanske att inkluderingen kommer av sig självt. Men det är inte helt självklart. Se till att ha en dialog om detta när ni inleder ett samarbete och ta reda på hur de jobbar med frågan. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att uppnå en tillfredsställande mångfald i arbetslivet, men jobbar vi tillsammans så kommer vi en bit på vägen.

Vi på Knack Rekrytering brinner för inkluderande rekrytering och vi jobbar medvetet för att bidra till mer mångfald i arbetslivet. Vill du ha hjälp med din rekrytering? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Knack Rekrytering.