fbpx
Tillbaka till bloggen

Bygga företagskultur på distans – 7 tips

Bygga företagskultur på distans

Vi lever i en tid när distansarbete och hybridarbate har blivit mer regel än undantag. Det medför unika utmaningar, kanske särskilt när det gäller att bygga och bevara en stark företagskultur. Men med rätt strategier kan du faktiskt lyckas med att skapa en kultur som både gör det roligare att jobba och ger bättre resultat, även om du och dina medarbetare jobbar helt eller delvis på olika platser. Här bjuder vi på våra 7 bästa tips för att bygga företagskultur på distans.

1. Förankra och kommunicera era värderingar tydligt

Innan du kan förvänta dig att ditt team ska upprätthålla företagskulturen på distans, måste alla förstå vad den består av. 

Se till att era värderingar är tydligt definierade och kommunicerade, att de inte bara gömmer sig i något dokument någonstans utan att de är lättillgängliga och närvarande hela tiden. 

Håll regelbundet övningar med teamet för att förankra vad ni står för och vad som är viktigt i er organisation.

2. Använd digitala verktyg – såklart

Det finns en ju uppsjö av verktyg för att underlätta kommunikationen och samarbetet på distans. 

Plattformar som Zoom, Slack och Microsoft Teams kan hjälpa till att få teamen på samma våglängd, även om medlemmarna befinner sig på olika sidor av jordklotet. 

När du ska välja verktyg är det viktigt att inte bara titta på om det fyller verksamhetens behov, utan också på användarens perspektiv. 

Se till att de plattformar ni använder är enkla och smidiga att arbeta med, och gör det enkelt att kommunicera. 

Ta gärna fram en enkel guide för hur just ni använder verktyget så underlättar du för medarbetarna.

3. Skapa nya digitala traditioner

Det är lätt att tänka att det är det fysiska mötet som bygger samhörighet i ett team, men på distans kan du hitta nya sätt att skapa gemenskap. Kanske en stående digital fika eller quizkväll? 

Att träffas och göra något som inte är jobbrelaterat kan göra underverk för teamkänslan, även om det är digitalt. Det är nödvändigt för att bygga företagskultur på distans.

Men det kräver lite mer av dig som leder teamet, eftersom det inte händer av sig självt lika naturligt som vid kaffemaskinen.

4. Uppmuntra feedback

För att förstå hur ditt team känner och tänker är det viktigt att uppmuntra öppenhet och feedback. Det gäller ännu mer när ni jobbar på distans. 

Om du ser till att sätta ömsesidig feedback i system och skapa en feedbackkultur mellan medarbetarna är det lättare att identifiera och åtgärda utmaningar och problem så snart de dyker upp.

5. Prioritera hälsa och välmående

Hållbarhet står högt på agendan i de flesta organisationer, och som vi pratade om i den här artikeln om rimliga rollbeskrivningar är hållbarhet för den individen oerhört viktig på en arbetsplats. 

För att jobba med den här typen av hållbarhet på bästa sätt behöver ni sätta medarbetarnas hälsa, både den fysiska och den psykiska, i centrum för företagskulturen. 

Att jobba på distans kan dessutom medföra nya och annorlunda utmaningar. Det kan till exempel innebära att vissa blir mer stillasittande än vanligt, och medarbetare som inte har ett starkt socialt skyddsnät kan bli mer isolerade. 

Den största risken är kanske att de naturliga pauserna försvinner och att fokus blir enbart på det som ska utföras. 

Var lyhörd för vad varje person behöver och ta initiativ som uppmuntrar pauser, rörelse och mental återhämtning. 

Schemalagda individuella avstämningar är A och O för att ta tempen på hur alla i teamet egentligen mår.

6. Investera i fortbildning och kompetensutveckling

Att ge dina medarbetare möjligheten att utvecklas och lära sig nytt visar att företaget bryr sig om deras framtid och välbefinnande. Se till att det inte tappas bort när ni jobbar remote. 

Att satsa på medarbetarnas utveckling är en investering som lönar sig i längden, inte minst för att det gör att medarbetarna känner sig mer engagerade, vilket också gör dem mer lojala.

7. Fira framgångar tillsammans

Även om ni jobbar på distans, glöm inte att uppmärksamma och fira framgångar. Det stärker känslan av gemenskap och visar medarbetarna att deras insatser är uppskattade.

Stående inslag, som till exempel “veckans bästa” kan hjälpa er att sätta det på agendan.

Sätt människan i centrum

Att bygga en stark företagskultur på distans är absolut möjligt, men det kräver medvetenhet, engagemang och rätt verktyg. 

Genom att sätta människorna i centrum och anpassa era strategier för distansarbete kan ni skapa en kultur som inte bara överlever utan blomstrar i den nya arbetsmiljön.

Vill du snacka företagskultur med oss?

Om du vill prata om hur du jobbar på bästa sätt med er företagskultur, eller om du behöver hjälp med kompetensplanering och rekrytering, tveka inte att höra av dig till oss på Knack!