fbpx
Tillbaka till bloggen

Rimliga rollbeskrivningar lockar fler sökande

Tydlig rollbeskrivning

Hur mycket kan man klämma in i en rollbeskrivning? Hur mycket kan vi begära av en person? Du har säkert sett rekryteringsannonser med skrattretande långa önskelistor. Kanske har du även försökt rekrytera någon som ska kunna väldigt många olika saker. Här resonerar vi kring hur du som marknads- eller kommunikationschef kan skapa team, människor och kunskap som håller.

Bred kunskap är inte alltid lösningen

Vissa roller inom marknadsföring och kommunikation har blivit väldigt breda. Ett exempel är den digitala kommunikatören som ofta förväntas kunna skriva bra, hantera bilder, sköta webben, driva engagemang i sociala kanaler, göra enklare film och vara en fena på Google Analytics. Du hör ju själv. Även om kunskapen finns där är det en omöjlighet att hinna med alla uppgifter om resultatet ska bli bra.

Så vad föreslår vi? 

Jo, vi tror att det är bättre att rekrytera en digital kommunikatör som har stenkoll på text, bild och digitala kanaler i stort. Om ni behöver göra film ibland kan ett frilansande proffs ta hand om produktionen — det blir bättre och troligtvis även billigare eftersom erfarenhet brukar göra att produktionen går snabbare. Ta in en annan konsult som sätter upp Google Analytics och skapar dashboards som den digitala kommunikatören lätt kan läsa och analysera för att följa upp resultatet.

Det finns många undantag, men faktum är att många som är bra på att göra film och annat visuellt material inte är proffs på analytiska verktyg. Den som är erfaren copywriter och har koll på stil, ton och detaljer i språket kanske inte är så tränad i att snabbt sätta ihop rörligt material för sociala medier. 

Snabbare arbete och bättre resultat

Genom att låta kärnan i teamet fokusera på planering, produktion och publicering är det lättare att få upp farten i marknadsföringen och skapa tid för analys. Reflektion är så viktigt, men det hinns sällan med när en ska göra allt. När insikterna uteblir är risken att man jobbar på åt fel håll.

När var och en får fokusera på sin expertis blir leveranserna bättre och mer effektiva. Så, även om det är lockande att ha en person som gör allt är det inte säkert att det lönar sig i längden. Utvecklingen går så snabbt att det är svårt att hänga med om man är för bred.

Hållbarhet av flera slag

Varje verksamhet borde fundera över hur man kan sätta ihop team som hänger med i utvecklingen och blir hållbara. Med hållbarhet menar vi för det första medarbetarnas hälsa — utbrändhet kostar mycket för individ, verksamhet och samhälle. För det andra behöver vi ha hållbara arbetssätt för att fullfölja planer och få till det välsmorda maskineri som krävs för att hänga med i en snabb bransch. 

För det tredje behövs stadiga medarbetare för att bygga och vårda företagskulturen. Något som redan är en utmaning med mycket distansarbete och utspridda team.   

Bolla dina rollbeskrivningar med oss

På Knack ägnar vi mycket tid åt att prata med och ge råd till rekryterande chefer. Vi har koll på roller inom kommunikation, marknad och design och vet vilka typer av kompetenser som brukar funka bra att kombinera i en roll. Om du vill diskutera en rollbeskrivning, ha hjälp med kompetensplanering, rekrytering eller konsultmatchning finns vi här.  

Om du vill läsa mer om de vanligaste jobbtitlarna och vad de brukar innehålla kan du läsa Knacks Titelguide