fbpx
Tillbaka till bloggen

Vi sänker vårt rekryteringsarvode

vi sänker vårt rekryteringsarvode

Corona-krisen drabbar många hårt, och även vår bransch möter nu tuffare tider. För att stärka möjligheterna till återhämtning för uppdragsgivare, konsulter och arbetssökande sänker vi nu vårt rekryteringsarvode med 50 %.

Svåra tider skapar nya möjligheter

Virusepidemin påverkar oss alla. Många människor har det tungt, men följderna blir också svåra för samhället i stort. Det är svårt att veta vad allt det här kommer att innebära, men vi är övertygade om att det kommer att krävas nya sätt att arbeta. Samtidigt ser vi nya möjligheter till samarbete och att hjälpa varandra. 

I den här situationen värnar vi om våra konsulter och arbetssökande. Vi har ett stort antal talangfulla kreatörer, strateger och doers i våra nätverk. Många egenföretagare och frilansare är nu oroliga över framtiden. Ingen mår bra av att gå sysslolös, och vi vill göra vad vi kan för att få in uppdrag att förmedla.

Sänkt rekryteringsarvode under våren

Vi vill också hjälpa våra uppdragsgivare. Många står, precis som vi, inför stora utmaningar. Därför väljer vi nu att reducera våra rekryteringsarvoden med 50 % under mars och april 2020. Under samma period sänker vi också konsultarvoden på nya uppdrag.

”För oss är det viktigt att säkra jobb åt de frilansare som vi samarbetar med, och ge våra uppdragsgivare möjlighet att planera framåt. Dessutom måste vi värna vår egen överlevnad i en tuff tid. Genom att sänka vårt rerkryteringsarvode hoppas vi kunna skapa möjligheter att hålla igång verksamheter och fortsätta få ut människor på jobb”, säger Anna Kleinwichs Magnusson, vd för Knack Rekrytering.

Ta del av våra erbjudanden här!

Kvalificerade konsulter inom kommunikation, marknad och media

Konsulterna i våra nätverk är professionella, självgående och vana att fort sätta sig in i olika projekt, även genom digitala verktyg och på distans. De kan hjälpa till med snabb produktion och publicering av kriskommunikation, PR och internkommunikation, eller stötta upp i strategi- och utvecklingsprojekt som passar bra att genomföra under perioder av lägre aktivitet. 

De reducerade arvodena gäller under en begränsad tid. Det är viktigt för oss att alla ska få bra betalt för det jobb de utför, och att vi så snart som möjligt kan återgå till ordinarie arvoden. Samtidigt ser vi att vi behöver ta krafttag för att säkra en positiv utveckling.

”Vi värnar om våra konsulters kompetens, och konkurrerar i normala fall inte på pris utan med hög kvalitet. Att vi sänker våra arvoden är ett försök att se till att hålla aktiviteten igång under en extraordinär situation. Om vi hjälper varandra nu, kan vi bygga förutsättningar för goda affärer och samarbeten i framtiden”, säger Anna Kleinwichs Magnusson.

Kort om Knack

Knack Rekrytering erbjuder snabb och träffsäker rekrytering och bemanning inom kommunikation, marknad och media med fokus på digitala roller. Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av branschen och stor förståelse för roller, behov och lösningar.

Ibland behöver det gå undan. Då tar vi inom några timmar fram kostnadsfria förslag på kvalificerade konsulter genom Konsultakuten.

Behöver du förstärkning av en professionell kommunikatör, skribent, strateg eller en annan digital stjärna inom kommunikation, marknad och media? Hör av dig på hej@knackrekrytering.se eller 08-408 091 00, eller kontakta oss här.

Söker du uppdrag? Skriv in dig i Knacks nätverk!