fbpx
Tillbaka till bloggen

Learnability – något att hålla ögonen på när du rekryterar

Learnability – vad är det?

För att rekrytera rätt ska du självklart undersöka om den sökande har rätt erfarenhet, kunskaper och kompetens. Men det är minst lika viktigt att utvärdera förmågan att lära nytt och utvecklas. Det är där begreppet learnability kommer in.

Vad är learnability?

Learnability är ursprungligen ett begrepp inom UI, alltså user interface design. Men på senare år har det blivit populärt att prata om learnability som en förmåga hos människor. Det kan enklast förklaras som ett mått på hur lätt en person har för att lära sig nya saker. Det kan till exempel handla om arbetssätt, nya verktyg eller rutiner, att vidare stärka sina kunskaper och förmågor och ha ett så kallat growth mindset när det kommer till den egna utvecklingen.

I en rekryteringsprocess vill vi förstå potentialen hos personen vi intervjuar och graden av learnability. Personer med hög learnability har ett eget driv, en stark lust att lära sig nya saker och lätt att anpassa sig till nya omständigheter.

Lärandet kan förstås ske via kurser och föreläsningar men den som har hög learnability är också bra på att ta till sig nytt genom till exempel omvärldsbevakning, sociala medier, artiklar och trendspaningar, samt via andra människor genom samtal, teamwork och konferenser.

Learnability i en rekryteringsprocess

I en rekryteringsprocess är det väldigt givande att ställa frågor som inte bara visar på de sökandes kunskap och tidigare erfarenhet, utan även hur de går till väga i olika situationer och hur de har tacklat diverse utmaningar som uppstått under arbetslivet.

Att fördjupa sig i den typen av frågor hjälper den rekryterande att kartlägga hur personen har utvecklats och lärt sig genom sina tidigare arbetslivserfarenheter.

Se till att ta reda på hur öppen personen är för ny teknik och teknologi. Är den arbetssökande intresserad och nyfiken på hur företaget arbetar och planerar att utvecklas i framtiden?

Att även ställa frågor om hur kandidaten ser på sin egen utveckling och lärande är intressant. Vad personen inte kan idag men gärna vill lära sig, och hur engagerad hen har varit i att förbättra sina kunskaper och utvecklas på tidigare arbetsplatser.

Hur vet vi vilka kandidater som har lätt att lära?

Först och främst, graden av learnability har inte alls med ålder att göra. Det finns många mycket erfarna personer som alltid har varit nyfikna och fortsätter att lära sig nytt.

Omvänt kan en ung person med låg grad av learnability snabbt hamna efter i den digitala utvecklingen och ha svårt att trivas i snabba och föränderliga organisationer.

Om förmågan och viljan finns att lära sig nya verktyg och processer, via olika kanaler och medium, har personen troligen lätt att utvecklas i takt med att omvärlden förändras.

En äldre person med hög learnability har troligtvis hängt med bra i den digitala revolutionen tack vare sin nyfikenhet, ofta är en sån person en så kallad early adopter. Och en mindre erfaren person med hög learnability kan snabbt bli en stjärna, även om erfarenheten inte är så stor än.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på hur anpassningsbar den jobbsökande verkar. Finns det en nyfikenhet och vilja att utvecklas i arbetsrollen och tillsammans med andra?

En person som är öppen för att ta kurser och skaffa sig nya erfarenheter är troligen också öppen för nya tankar och sätt att arbeta på. Det är en värdefull tillgång för företaget.

Här kommer några punkter som är bra att utgå från för att avgöra vilken kandidat som har mest learnability:

Tecken på hög learnability

  1. Stor nyfikenhet
  2. Hänger med i de senaste trenderna och teknologin
  3. Är öppen för feedback
  4. Kan reflektera över sig själv och sina egna förmågor
  5. Inte rädd för att gå utanför sin comfort zone
  6. Söker nya utmaningar och erfarenheter

Dagens digitala samhälle kräver en lärande kultur

Dagens digitala arbetsliv och samhälle ställer höga krav på både anställda och arbetsgivare när det gäller att våga prova nya metoder och att tänka utanför ramarna. Många företag och organisationer, både i Sverige och runtom i världen, kämpar med just detta. Att se till att hela organisationen konstant lär sig och utvecklas är utmanande, men det blir lättare om man håller ögonen på learnability när man tar in nya medarbetare.

Det är också viktigt att underlätta kunskapsdelning inom organisationen genom att se till att nya medarbetare får möjlighet att lära från dem med längre erfarenhet. Och att den som kommer in med nya perspektiv får utrymme att dela med sig av sin kunskap och tidigare lärdomar. Se också till att möjliggöra för tekniskt mer mogna medarbetare att dela med sig av kunskap och vägar för att ta reda på saker, hitta rätt information och ta hjälp av verktyg och digitala hjälpmedel.

Learnability är en av nycklarna för att lyckas i det digitala landskapet och för att hitta rätta vägen framåt, även när sikten är skymd. Det är helt enkelt avgörande för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Om du vill läsa mer om potential och förmågor bortom formella kompetenser och erfarenheter kan du kika på vårt tidigare inlägg om power skills.

På Knack Rekrytering är vi specialiserade på att hitta kandidater och konsulter inom marknad, kommunikation och design. Vi använder oss av kompetensbaserade metoder för rekrytering och lägger stort fokus på individens potential och learnability när vi rekryterar. Vill du veta mer?