Allt fler bygger inhousebyråer – går du i samma tankar? | Knack Konsulter & Rekrytering

Allt fler bygger inhousebyråer – går du i samma tankar?

Allt fler större organisationer plockar hem produktionen och skapar egna inhousebyråer. Fördelarna med det är flera: Det blir lättare att säkerställa att marknad och sälj drar verklig nytta av varann, inhousebyrån känner både varumärket och målgrupperna på djupet och produktionskostnaderna minskar väsentligt. 

För att skapa bra kommunikation krävs idag team med både analytiska och kreativa innehållsproducenter och kommunikatörer som känner varumärket, kunderna och tonläget. I vår digitala värld är det svårt för en extern byrå att vara så nära organisation och varumärke som krävs för att snabbt skapa hållbart och relationsskapande innehåll för olika kanaler. 

Funderar du på att bygga en inhousebyrå?

Kraven på snabb och träffsäker produktion av innehåll i form av till exempel text, bild, film och kampanjer ökar. Om ni funderar på att ta hem hela eller delar av löpande kommunikation kan det göras på flera sätt;

  1. Rekrytera ett nytt team, gör slut med byrån och kör igång. 
  2. Börja bygga en inhousebyrå och samarbeta med den befintliga reklam- eller kommunikationsbyrån under en period. 
  3. Bygg en inhousebyrå eller en redaktion som samarbetar med den externa byrån på lång sikt.

Bygg en inhousebyrå som håller

Hur ska er inhousebyrå vara uppbyggd? För att ta reda på det behöver ni inventera behov, personaltillgångar och ambitionerna framöver. De mänskliga resurserna är ditt viktigaste redskap när det gäller att optimera kommunikation och framgång. Våga blicka in i framtiden.

De interna resurserna som du satsar på idag kommer att ge positivt utfall om du skapar hållbara team. En inhousebyrå kan bestå av allt från ett par personer till många. Exempel på roller som kan ingå i en inhousebyrå: creative director, strateg, content manager, copywriter, art director, produktionsledare, videokreatör, analytiker och social media manager. Vilka roller som är fasta och vilka tas in i form av konsulter avgörs förstås av ambitionsnivå och ekonomiska möjligheter.

Säkerställ att inhousebyrån håller kreativ höjd

Med en egen inhousebyrå får organisationen komplett och hållbar koll på hur varumärket förmedlas i olika kommunikationsprojekt. För att säkerställa att inhousebyrån inte blir för insnöad och tappar förmåga att lyfta blicken kan man då och då ta in kreativa gästspelare som hjälper till att förfina koncept och kampanjer.  Se till att inspirera din inhousebyrå att hålla hög kreativ höjd och nå resultat!

Vill du ha hjälp att rekrytera en inhousebyrå? 

Vill du veta mer om hur vi tänker när vi bygger nya inhousebyråer? Kontakta oss på hej@knackrekrytering.se eller ring oss på 08-18 20 00.