fbpx

Konsultuppdrag: Digital marknadsförare 50 %

NU HAR DU HAMNAT PÅ EN GAMMAL ANNONS!

Du är varmt välkommen att klicka här och skriva in dig hos oss för att finnas i vårt nätverk och få våra utskick när det dyker upp nya möjligheter.

ENGLISH VERSION FURTHER DOWN

Är du en självgående och erfaren konsult inom digital marknadsföring som vill stötta ett snabbväxande techbolag som verkar för att skapa en bättre arbetsmiljö på globala arbetsplatser? Då kanske Quizrr är något för dig.

Quizrr sprider kunskap till människor på arbetsplatser världen över och utbildar inom mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet och mycket annat. Nu behöver de stöttning under 4 månader när deras Head of Marketing and Communication är på föräldraledighet. 

I uppdraget ingår att driva den digitala marknadsföringen och skapa kampanjer och content som stöttar Quizrr:s vision och syfte. Detta i nära samarbete med övriga marknadsteamet och externa byråer. Du kommer att:

 • skapa engagerande och informerande varumärkes- och leadsgenererande kampanjer.
 • skapa innehåll till webb, sociala medier och köpt annonsering med fokus på text och grafiskt innehåll.
 • stötta marknadsteamet med produktion och koordinering av grafiskt material, sociala medier, mailutskick, presentationer och annat material.
 • samarbeta med externa byråer inom webb och köpt annonsering (social och SEM).
 • säkerställa att allt content är i linje med den grafiska profilen och övergripande målsättningar.

För att trivas i rollen tror vi att du:

 • har erfarenhet av ett liknande konsultuppdrag, extra bonus om det är inom B2B och/eller i en internationell miljö.
 • är van att skapa content med fokus på LinkedIn och webb.
 • har god förståelse för hela designprocessen och är van att ta fram eget innehåll.
 • är van att samarbeta med externa byråer.
 • är flytande i engelska (skriftligt och muntligt).

Du har troligtvis goda kunskaper i Adobe CC och erfarenhet av att arbeta med olika CMS. Har du även arbetat i Figma är det ett plus.

Vi tror att du är en social person som gillar att ha många olika kontaktytor och är van att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt eget arbete.

Förmodligen är du en person som går igång lite extra på att få arbeta för ett företag som gör skillnad på riktigt.

Om Quizrr

Quizrr is a workforce technology company, dedicated to drive behavioral change from the bottom up in global value chains. Our approach to creating an impact involves infusing knowledge across supply chains on critical topics such as basic human rights, health & safety at the workplace and much more. Adding measurable results and data driven insights plays a critical role to allow for mind changing dialogue and practices to prosper. Empowering employees around the world is a crucial step towards enabling them to exercise their rights. When knowledge is gained, shared, and sustained, change will happen. Our goal is to empower 100 million people by 2030.

Om uppdraget:

 • Omfattning: 50 % under 4 månader
 • Arbetsplats: kontoret i Hammarby Sjöstad med möjlighet till flexibilitet
 • Start: 2023/10 – 2024/01

Att ta uppdrag via Knack

Knack Konsulter & Rekrytering förmedlar uppdrag till frilansare och underkonsulter. Du som konsult är den kreativa kraften och Knack sköter administration som offerter, avtal och förhandling av arvode. Vi värdesätter kvalitet, kreativitet och driv hos våra konsulter.

För att ansöka får du gärna svara på några frågor på nästa sida, och skicka med cv och/eller länk till din Linkedin-profil.

Skicka gärna in din intresseanmälan direkt, uppdrag tillsätts snabbt. Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till hej@knackrekrytering.se

________________________________

Consultancy role: Digital marketer 50 %

Are you an autonomous and experienced digital marketing consultant looking to support a rapidly growing tech company focused on creating a better workplace environment across the globe? Then Quizrr might be the right fit for you.

Quizrr infuses knowledge across workplaces worldwide, educating on essential topics like human rights, health, safety, and much more. They require support over the next four months as their Head of Marketing and Communication is on parental leave. 

In this role, you’ll lead the digital marketing efforts, crafting campaigns and content that support Quizrr’s mission and purpose. You’ll do this in close collaboration with the marketing team and external agencies.

In you role as Digital marketer, you will:

 • create engaging and informative brand and lead-generating campaigns.
 • generate content for web, social media and paid advertising, focusing on text and graphic elements.
 • assist the marketing team in producing and coordinating graphic materials, social media posts, email campaigns, presentations, and other materials.
 • collaborate with external agencies, especially regarding website and paid ads (social and SEM).
 • ensure that all content aligns with the brand guidelines and commercial focus.

We believe that you:

 • have experience in similar roles, bonus if you have experience from working with B2B and/or in an international setting.
 • are familiar with creating content with a primary focus on LinkedIn and web.
 • have an understanding of the design production process and are comfortable with creating content for various channels.
 • have experience working with external agencies.
 • are fluent in English (both written and spoken).
 • You’re likely skilled in Adobe CC and have experience with various CMS platforms. If you have knowledge of Figma, that’s a plus.
 • We also believe that you are a sociable individual, comfortable with many interactions, and able to independently manage and take charge of your tasks.

  You’re probably someone who gets extra excited about contributing to a company making a genuine difference.

About Quizrr

Quizrr is a workforce technology company, dedicated to drive behavioral change from the bottom up in global value chains. Our approach to creating an impact involves infusing knowledge across supply chains on critical topics such as basic human rights, health & safety at the workplace and much more. Adding measurable results and data driven insights plays a critical role to allow for mind changing dialogue and practices to prosper. Empowering employees around the world is a crucial step towards enabling them to exercise their rights. When knowledge is gained, shared, and sustained, change will happen. Our goal is to empower 100 million people by 2030.

About the role:

 • Duration: 50 % over 4 months
 • Workplace: HQ in Hammarby Sjöstad and hybrid
 • Start Date: 2023/10 – 2024/01

Taking Assignments via Knack

Knack Konsulter & Rekrytering helps agencies and companies to find talent communications, marketing and design – both employees and consultants. As a consultant, you are the creative force, and Knack handles administrative tasks like quotations, contracts, and fee negotiations. We value quality, creativity, and drive in our consultants.

To apply, please answer a few questions on the next page, and include your CV and/or a link to your LinkedIn profile.

If you have any questions, feel free to reach out to hej@knackrekrytering.se.