fbpx

Knacks bollplank – rådgivning för dig som bygger team

Lågkonjunktur, kompetensbrist och en allt snabbare digital utveckling gör att det är svårare än någonsin för dig som rekryterande chef eller företagsledare att bygga hållbara, framgångsrika och framtidssäkra team. 

Någon att bolla med

Tänk dig att få bolla dina utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning och teambyggande med någon som förstår din situation, har insikt i din bransch och koll på jobbtitlar och roller.

Knack erbjuder tre olika lösningar för dig:

1. Bollplanket

1,5 tim
2 500 SEK+moms

Ett arbetsmöte där du berättar hur teamet set ut idag följt av att vi tillsammans gör en kartläggning av era kompetensbehov framåt i relation till hur marknaden och utvecklingen inom området ser ut.

Vi träffas hos dig, hos oss eller digitalt, beroende på vad som passar dig bäst.

2. Löpande rådgivning

1 tim
1 200 SEK+moms

Bolla med oss en gång i månaden eller kvartalet, hur ofta och om du vill ses tre, fem eller tio gånger bestämmer du själv efter behov.

Här kommer du själv med dina frågeställningar kring rekrytering och kompetensplanering, och får ta del av vår kunskap.

Prata med Emelie om vad som passar dig så tar vi fram ett upplägg.

3. Kompetensworkshop

4 tim
12 500 SEK+moms

Nulägesanalys – vi kartlägger teamet som det ser ut idag, vilka kompetenser finns och hur ser kulturen ut.

Framtidsspaning – vi delar med oss av våra insikter, hur ser utvecklingen ut och vilka behov finns framåt.

Kartläggning av behov – vi kombinerar nulägesanalysen med framtidsspaningen för att skapa en bild av hur era kompetensbehov ser ut framåt. 

Action plan – vi sätter upp en konkret plan som kan innefatta kompetensutveckling via upskill och reskill, möjliga konsultlösningar samt rekryteringsbehov.

Kunskap, klarsynthet och passion

Vi på Knack har stor erfarenhet av att hjälpa ledare att bygga upp, förbättra och vidareutveckla sin kompetensförsörjning.

Vårt fokusområde är kommunikation, marknad och design, och våra uppdragsgivare finns inom alla olika områden och branscher. Från byråer, startups och större bolag till myndigheter och ideella organisationer.

Rådgivning - Lotta Saxe

Lotta Saxe

Bollplanket, rådgivare, workshopledare

Lotta har lång bakgrund inom kommunikation och marknad från byrå, marknadsavdelning och Berghs School of Communication. Hon har stora nätverk och djup förståelse för rekrytering, matchning och vår nyckfulla bransch. Lotta föreläser även på Medieinstitutet och Hyper Island. Innan hon började driva Knack hade hon roller som CMO, senior projektledare, CRM-ansvarig och digital strateg.

Rådgivning - Emelie Hansén

Emelie Hansén (f.d. Färnkvist)

Bollplanket, rådgivare

Emelie har tidigare haft roller som planner, projektledare och marknadsansvarig. Hon var även med och startade upp en medie- och kommunikationsbyrå innan hon skolade om sig till coach och rekryterare. Emelie har djup kunskap om våra branscher och ett genuint intresse för människor.

Rådgivning - Anna Kleinwichs Magnusson

Anna Kleinwichs Magnusson

Workshopledare

Anna är entreprenören som grundat av Knack och systerbyråerna Stockholms Skrivbyrå, Filmbyrån och Skrivskolan. Under nära 20 år har hon, parallellt med sina uppdrag som copywriter, digital strateg och föreläsare, byggt nätverk och matchat folk med jobb. Dessutom föreläser och inspirerar hon på temat generativ AI och driver nyhetsbrevet Annas Aha.