Rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen


Så här går en rekrytering till

Vi hjälper dig att rekrytera till roller inom kommunikation, media och marknad. Med koll på de nya yrkesrollerna inom vår bransch vet vi vad som krävs för att klara framtidens utmaningar och hur vi ska hitta rätt kandidater. Ofta vill våra kunder ha hjälp med hela rekryteringsprocessen. Den brukar se ut så här: 


Kartläggning av behov och önskemål 

Grunden till en lyckad rekrytering ligger i förarbetet. För att vi ska få en tydlig bild av de önskemål som rör kandidatens kunskaper, personliga egenskaper och framtida arbetsuppgifter vill vi träffa dig som beställer en rekrytering. Allra helst besöker vi ert kontor för att få en bra bild och känsla för verksamheten, kollegorna och kulturen. 


Annonsering 

Kanske har du redan börjat skissa på en arbetsbeskrivning när du kontaktar oss? Vi brukar, efter vårt inledande möte frisera den texten och med hjälp av en copywriter bearbeta den så att den passar målgruppen och kanalen där vi ska annonsera. Vi vill även att rekryteringen ska gynna ert varumärke och arbete med employer brandning. Beroende på vilken typ av tjänst rekryteringen gäller sprider vi den i era nätverk, våra nätverk, grupper, forum eller via annonsering. Var vi sprider annonsen beror på vilken typ av roll vi arbetar med. Vi har tillgång till digitala kanaler och egna nätverk som hjälper oss att snabbt locka rätt kandidater.  
 

Sök eller headhunting

Vi stärker ofta upp annonseringen med search. I de fall det inte passar att annonsera ut rekryteringen så att alla ser arbetar vi uteslutande med search och headhunting. Då söker vi diskret i egna nätverk, drar i de trådar vi tror ger bäst resultat och söker kompetens genom inofficiella nätverk. 
 

Sållning och första intervjun

Knack Rekrytering ser löpande över de ansökningar som kommer in och genomför intervjuer med utvalda kandidater som uppfyller kraven för tjänsten. Ibland väljer vi att göra den första intervjun över telefon. Detta för att spara tid och arbeta effektivt under den här delen av rekryteringsprocessen.
 

Andra intervju och kunskapstester

De personer som passerar den första intervjun kommer till oss för en intervju. Nu tar vi oss tid att stämma av kunskaper, personlighet och drivkrafter. I många fall låter vi även kandidaten utföra ett kunskapstest eller ett case. Testet, uppgiften eller caset hjälper oss att avgöra om kandidaten har de kunskaper som krävs för rollen. Det utformas av Knack Rekrytering i samråd med den som har bäst inblick i den nya medarbetarens roll. Testet består oftast i att lösa en eller ett antal uppgifter som tydligt kopplar till den framtida rollens dagliga sysslor. Det kan till exempel röra sig om skrivtest på svenska eller engelska, en diskussion kring hur kandidatern skulle välja att förbättra en webbplats, effektivisera arbetsprocesser, projekt eller lägga upp ett redaktionellt uppdrag. Knack Rekrytering utvärderar testerna.


Presentation av kandidater och tredje intervju

De personer som bäst klarat av intervju och tester presenteras för dig som har beställt rekryteringen, alla på en gång eller löpande om sådana önskemål finns. Du genomför en intervju och fattar beslut om vilken eller vilka kandidater som är mest intressanta. Ofta gör vi på Knack Rekrytering en avstämning med dig innan den här intervjun för att bolla om det är något särskilt som bör tas upp eller diskuteras. 


Referenstagning

Det börjar bli dags att knyta ihop rekryteringen och vi vill kontrollera att vi har gjort ett bra jobb och att vi verkligen har rätt person för jobbet. Knack Rekrytering kontaktar den eller de utvalda toppkandidaternas referenspersoner. Samtalet syftar till att säkerställa att vi har fått en korrekt uppfattning av kandidaterna och få svar kring eventuella dubier vi har kring specifika kunskaper eller egenskaper hos de kandidater som kommit längst i rekryteringsprocessen.


Avtalsskrivning 

Oftast vill våra kunder själva sköta löneförhandling och avtalsskrivning med den som ska anställas. Om inte tar vi hand om mötet när kandidaten skriver på anställningsavtalet, då i samråd med dig som beställare av rekryteringen.


Kommunikationen med kandidaterna

Vi är väl medvetna om att vi, under tiden vi sköter en rekrytering för dig, även företräder ditt företags varumärke. Knack Rekrytering ser förstås till att alla kandidater som ansökt får svar och information om rekryteringsprocessen. Vi ser varje rekrytering som en möjlighet att stärka ert varumärke och skapar goda relationer för framtiden. 


Hela processen tar oftast 3-6 veckor, beroende på vilken typ av tjänst det gäller. 

Hör av dig till oss om du vill träffa oss eller prata om rekrytering!