Rekryteringsprocessen Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen


Rekrytering inom kommunikation, marknad och media

Så här går en rekrytering till

Vi är specialister på rekrytering inom kommunikation, marknad och media, och hjälper dig att hitta digital kompetens. Oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering.

Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom kommunikation och marknad och vet vad som krävs idag. Eftersom vi är väldigt nischade har vi koll på de nya yrkesrollerna som dyker upp inom vår bransch och med stora nätverk vet vi var vi hittar rätt kandidater. Ibland sköter vi delar av rekryteringsprocessen, ibland hela. Den brukar se ut så här: 

Kartläggning av behov och önskemål - vi är nyfikna!

Grunden till en lyckad rekrytering ligger i förarbetet. För att vi ska få en tydlig bild av de önskemål som rör kandidatens kunskaper, personliga egenskaper och framtida arbetsuppgifter vill vi träffa dig som beställer en rekrytering. Allra helst besöker vi ert kontor för att få en bra bild och känsla för verksamheten, kollegorna och kulturen. 

Annonsering - i digitala kanaler för ett naturligt urval

Kanske har du redan börjat skissa på en arbetsbeskrivning när du kontaktar oss? Vi brukar, efter vårt inledande möte frisera den texten och med hjälp av en copywriter bearbeta den så att den passar målgruppen och kanalen där vi ska annonsera. Vi vill även att rekryteringen ska gynna ert varumärke och arbete med employer brandning. Var vi sprider annonsen beror på vilken typ av roll vi arbetar med. Vi har tillgång till digitala kanaler och egna nätverk som hjälper oss att snabbt locka rätt kandidater.  

Sök eller headhunting - vi har ett eget stort nätverk 

Vi stärker ofta upp annonseringen med search. I de fall det inte passar att annonsera ut rekryteringen arbetar vi uteslutande med search och headhunting. Då söker vi diskret i egna nätverk, drar i de trådar vi tror ger bäst resultat och söker kompetens genom inofficiella nätverk. 

Sållning och första intervjun - snabba puckar

Knack Rekrytering ser löpande över de ansökningar som kommer in och genomför intervjuer med utvalda kandidater som uppfyller kraven för tjänsten. Ibland väljer vi att göra den första intervjun över telefon. Detta för att spara tid och arbeta effektivt under den här delen av rekryteringsprocessen.

Andra intervju och kunskapstester - hårda och mjuka värden

De personer som passerar den första intervjun träffar vi för en andra intervju. Nu tar vi oss tid att stämma av kunskaper, personlighet och drivkrafter. 

I många fall låter vi även kandidaten utföra ett praktiskt kunskapstest eller ett case. Det hjälper oss att avgöra om kandidaten har de kunskaper som krävs för rollen. Testet består oftast i att lösa en eller ett antal uppgifter som tydligt kopplar till den framtida rollens dagliga sysslor. Det kan till exempel röra sig om skrivtest på svenska eller engelska, en diskussion kring hur den arbetssökande skulle välja att förbättra en webbplats, effektivisera arbetsprocesser, projekt eller lägga upp ett redaktionellt uppdrag.

Presentation av kandidater och tredje intervju - dags för er att ses!

De personer som bäst klarat av intervju och tester presenteras för dig, alla på en gång, men oftast löpande eftersom våra kandidater även brukas uppvaktas av andra. Du genomför en intervju och fattar beslut om vilken eller vilka kandidater som är mest intressanta.

Referenstagning - en sista kontroll

Det börjar bli dags att knyta ihop rekryteringen och vi vill ta referenser för att säkerställa att vi har matchat rätt och verkligen hittat rätt person för jobbet. Knack Rekrytering kontaktar den eller de utvalda toppkandidaternas referenspersoner. Samtalet syftar till att säkerställa att vi har fått en korrekt uppfattning av kandidaterna och få svar kring eventuella dubier vi har kring specifika kunskaper eller egenskaper hos de kandidater som kommit längst i rekryteringsprocessen.

Avtalsskrivning - hälsa din nya kollega välkommen!

Oftast vill våra kunder själva sköta löneförhandling och avtalsskrivning med den som ska anställas. Om inte tar vi hand om mötet när kandidaten skriver på anställningsavtalet, då i samråd med dig som beställare av rekryteringen.

Kommunikationen med kandidaterna - vi fortsätter att bygga ert varumärke

Vi är väl medvetna om att vi, under tiden vi sköter en rekrytering för dig, även företräder ditt företags varumärke. Knack Rekrytering ser förstås till att alla kandidater som ansökt får svar och information om rekryteringsprocessen och bygger relationer med dem på lång sikt. Vi ser varje rekrytering som en möjlighet att stärka ert varumärke och skapar goda relationer för framtiden. 

Hela processen tar oftast 2-6 veckor, beroende på vilken typ av tjänst det gäller. 

Läs mer om den djungel av titlar som finns i vår bransch.

Hör av dig till oss om du vill träffa oss eller prata om rekrytering!