Del av rekrytering Del av rekrytering

Del av rekrytering


När ni själva vill ta hand om delar av rekryteringen 

Ibland finns det redan intresserade kandidater och inkomna ansökningar när vi introduceras i en rekrytering. Vi sköter då urval, intervjuer, arbetstester och referenstagning.

I andra fall är det vi som söker upp och lockar in sökande till en tjänst och gör ett första urval, medan våra kunder väljer att själva genomföra intervjuer och eventuella tester.

Vi arbetar ofta med egna tester. Ska du rekrytera en skribent vill du förstås utvärdera förmågan att uttrycka sig i skrift, en webbstrateg bör ha idéer om hur webbplatsen ska generera fler affärer och projektledare bör kunna prioritera och fatta snabba beslut, även när tiden är knapp. Vi skapar egna tester för att ta reda på vilken kandidat som är bäst lämpad för jobbet. 

Läs gärna om hur rekryteringsprocessen ser ut när vi sköter alla steg och välj de delar som passar dig!