TILLSATT: Visionary Copywriter, Oriflame

Oriflame Fragrance/Personal and Hair Care is now seeking a visionary copywriter for its creative five-person team within its inhouse agency, Global Creative Services. You'll be working alongside art directors, copywriters, graphic designers and a project manager. Our Fragrance/Personal and Hair Care department needs someone who can write uplifting, imaginative, dazzling texts at speed. You have an eye for image and design, and your role will drive strategic content production. You will ideally have an interest in lifestyle and trends.

You ideally have:

 • three to five years' experience as a creative copywriter with excellent knowledge of creative content planning
 • documented experience of writing copy texts in English for digital channels
 • experience of writing about beauty and beauty products
 • well-developed emotional abilities you'll enjoy using to write inspirational texts about our products that will spark recognition and stimulate sales
 • a talent for coming up with product-related ideas and strategic content plans and pitching them both on paper and to the team
 • interest in and understanding of digital development, image and design
 • an aptitude for working in teams with a range of contact interfaces
 • an understanding of brand building texts
 • an understanding of communication and a customer perspective
 • responsiveness, confidence in your own writing and the ability to collaborate with colleagues to meet tough deadlines
 • a love of working in a fast-paced, constantly changing organisation!
 • a love of emotional storytelling
 • excellent knowledge of metadata and SEO

At Oriflame Cosmetics, you will:

 • work in an exciting environment with lots of projects and campaigns, short deadlines and quick decisions
 • produce texts for all of Oriflame's channels, including printed catalogues, digital channels, newsletters, campaigns, films, tools for sales support, sales materials,  product summaries, product descriptions etc.
 • drive the strategic product content aspect in collaborations with art directors, working together to implement campaigns and projects

About Oriflame Global Creative Services

Oriflame is a global company with a strong international company culture. People from more than 40 different nationalities work at our head office in Stockholm. Our keywords are togetherness, spirit and passion. We love change and are open to embracing new ideas and concepts in our fast-moving production. Our business model is characterised by a high production rate and a sense of community, with enormous variation and responsiveness for creatives. Oriflame's Creative Services inhouse agency produces content for product materials, together with all regional communication material. Our customers consist of both end consumers and end consultants. With several communication layers, our consultants in turn communicate with their end customers. We advertise our products via our consultants. Because we work with direct sales, we motivate our consultants with global conferences, launch events and beauty sessions. 

Working hours

40-hour working week 

Workplace

Central Stockholm, at the Oriflame Cosmetics head office

Start date

Immediate

 

***

Visionary Copywriter - Engelska - till Oriflame Cosmetics

Oriflame Fragrance/Personal and Hair Care inom inhousebyrån Global Creative Services söker nu en visionary copywriter till sitt kreativa team på fem personer. Du kommer att jobba sida vid sida med art directors, copywriters, grafiska designers och en projektledare. På avdelningen Fragrance/Personal and Hair Care behöver vi dig som kan skriva upplyftande, fantasieggande och hänförande texter snabbt. Din roll är drivande för den strategiska innehållsproduktionen och du har ett öga för bild och form. Vi ser gärna att du har ett intresse för livsstil och trender.

Om vi får önska har du:

 • 3-5 års erfarenhet som kreativ copywriter med god kunskap om strategisk innehållsplanering
 • dokumenterad erfarenhet av att skriva copytexter på engelska för digitala kanaler
 • erfarenhet av att ha skrivit om skönhet och skönhetsprodukter
 • en god emotionell förmåga som du vill använda för att skriva inspirerande, igenkännande och säljande texter om våra produkter
 • en talang att kläcka idéer och tänka ut strategiska innehållsplaner relaterade till produkter och pitcha dem både på papper och för teamet
 • intresse och förståelse för den digitala utvecklingen samt bild och form
 • en fallenhet att jobba i team med olika kontaktytor
 • förståelse för varumärkesbyggande texter
 • förståelse för kommunikation och kundperspektiv
 • en gedigen lyhördhet, en säkerhet och en trygghet i ditt skrivande, och du samarbetar gärna med kollegor för att möta tuffa deadlines
 • lust att arbeta i en föränderlig organisation - du gillar högt tempo!
 • en fäbless för emotional storytelling
 • god kunskap om meta-data och SEO

På Oriflame Cosmetics kommer du att:

 • jobba i en pulserande arbetsmiljö med många projekt och kampanjer, korta deadlines och snabba beslut
 • producera texter för alla Oriflames kanaler, bland annat tryckt katalog, digitala kanaler, nyhetsbrev, kampanjer, film, verktyg för säljsupport, säljmaterial, produktsammanfattningar, produktbeskrivningar, mm.
 • driva den strategiska innehållsdelen i samarbete med art directors för att skapa uttryck för produkterna och tillsammans genomföra kampanjer och projekt 

Om Oriflame Global Creative Services

Oriflame är ett globalt företag med stark internationell företagskultur. Vi har över 40 nationaliteter på vårt huvudkontor i Stockholm. Våra ledord är togetherness, spirit and passion. Vi älskar förändringar och är öppna att ta in nya idéer och koncept i vår snabbt pulserande produktion. Vår affärsmodell präglas av hög produktion och gemenskap, med stor variation och lyhördhet för kreatörer. Inhousebyrån Oriflame Creative Services tar fram innehåll till produktmaterial och samtligt kommunikationsmaterial som används ute i regionerna. Våra kunder är både slutkonsumenten och slutkonsulenten. Med flera lager i kommunikationen kommunicerar våra konsulenter i sin tur med sina slutkunder. Vi annonserar våra produkter via våra konsulenter. Eftersom vi jobbar med direktförsäljning motiverar vi våra konsulenter med globala konferenser, lanseringsevents och beauty-sessions.

Arbetstid

40 timmars arbetsvecka

Arbetsplats

Centralt i Stockholm på Oriflame Cosmetics huvudkontor

Tillträde

Omgående