TILLSATT: Konsultuppdrag - digital projektledare till Almi

Vi söker en operativ projektledare med intresse för god kommunikation och bred kunskap om digitala kanaler. Konsultuppdraget pågår under 6 månader, med möjlighet till förlängning. Du kommer att arbeta i ett litet kommunikationsteam mitt i Stockholm. Hos oss har du ett övergripande ansvar för att agera beställare gentemot våra byråer för att utveckla och förvalta vår webb och andra digitala kanaler. 

Ansvara för digitala projekt

Eftersom du har mycket kontakt med byråer och interna beställare är det viktigt att du har kunskap om och förståelse för webbutveckling, användarvänlighet och digital kommunikation. Du kommer att beställa till exempel banners, sidmallar, landningssidor och annat som hjälper oss att skapa kommunikation som ökar trafiken och antalet förfrågningar till Almi. 

Uppföljning, analys och marketing automation

Du är även ansvarig för att rapportera uppföljning och analys av våra aktiviteter. Målet är att skapa förutsättningar för effektiv digital kommunikation som stödjer Almis övergripande mål. Du kommer även att sköta viss webbpublicering och delta i arbetet kring hur våra digitala kanaler bäst optimeras. Inom kort börjar vi arbeta med marketing automation, så kunskap inom området är meriterande.

Kommunikationsteamet består av fem personer och du samarbetar mycket med en digital kommunikatör som producerar innehåll till webb och andra digitala kanaler. Du rapporterar till Kommunikations- och marknadsdirektören. 

Vi önskar att du har: 

  • Erfarenhet från att driva digitala projekt
  • Kunskaper i webbpubliceringssystem, gärna EpiServer
  • Vana att arbeta med Google Analytics
  • Förståelse för digitala kanaler och användarflöden
  • Intresse för digital teknik och allmänna IT frågor
  • Erfarenhet av A/B-testning
  • Intresse för SEO och marketing automation-flöden 

Du blir del av en liten, tight kommunikationsavdelning., så andra typer av arbetsuppgifter kan förekomma: till exempel närvaro vid events och produktion av innehåll till digitala och analoga kanaler.

Om Almi

På Almi är vi cirka 500 medarbetare som finns på ett fyrtiotal orter över hela landet. Vi har alla ett starkt gemensamt intresse – vi vill se fler växande och framgångsrika företag i Sverige.