TILLSATT: Content Editor/Writer, Orfilame

Oriflame Global Brand and Sales Communication is now seeking a content editor/content writer for its 12-person communication team within its inhouse agency, Global Creative Studio. Do you love finding new angles for communicating planned campaigns? Then you might be the person we're looking for! You'll also be involved in creating sales communication, internal company communication, brand campaigns, sustainability communication and other communication material not directly related to our products. An interest in beauty and trends would be a bonus.

You ideally have:

 • at least 3-5 years' experience as a content editor or content writer
 • documented experience of writing texts in English
 • the ability to produce texts rapidly
 • the ability to produce inspiring and engaging content that increases traffic to our digital channels
 • significant interest in and knowledge of digital channels and how they are activated
 • interest in working in teams with a range of contact interfaces
 • an understanding of brand building texts
 • responsiveness, confidence in your own writing and the ability to collaborate with colleagues to meet tough deadlines
 • a love of working in a fast-paced, constantly changing organisation!

At Oriflame, you will:

 • find news items, define new approaches to content and create lots of content for different channels
 • use your creative ideas to find angles and ways to communicate content in different formats, such as video, interviews, text, images etc.
 • explore new communication channels that help us to build our brand in an engaging way
 • create copy for a number of different communication channels; sales material, brand-related material, inspiring editorial material, scripts for moving images/videos etc.
 • prepare PowerPoint presentations for meetings, write internal communication and training texts.

About Oriflame Global Creative Studio

Oriflame is a global company with a strong international company culture. People from more than 40 different nationalities work at our head office in Stockholm. Our keywords are togetherness, spirit and passion. We love change and are open to embracing new ideas and concepts in our fast-moving production. Our business model is characterised by a high production rate and a sense of community, with enormous variation and responsiveness for creatives. Global Creative Studio produces content for product materials together with all regional communication material.

Our customers consist of both end consumers and end consultants. With several communication layers, our consultants in turn communicate with their end customers. We advertise our products via our consultants. Because we work with direct sales, we motivate our consultants with global conferences, launch events and beauty sessions.

Working hours

40-hour working week

Workplace

Central Stockholm, at Oriflame's head office

Start date

Immediate

***

Content Editor/Writer - Engelska - till Oriflame Cosmetics

Oriflame Global Brand and Sales Communication inom inhousebyrån Global Creative Studio söker nu en content editor/content writer till sitt kommunikationsteam team på 12 personer. Vi behöver dig som kan hitta nya vinklar att kommunicera planerade kampanjer på. Du kommer även att vara med och skapa försäljningskommunikation, intern företagskommunikation, varumärkeskampanjer, hållbarhetskommunikation, och annan kommunikation som inte är direkt relaterad till våra produkter. Det är en bonus om du har intresse av mode och trender.

Om vi får önska har du:

 • minst 3-5 års erfarenhet som content editor eller content writer
 • dokumenterad erfarenhet av att skriva texter på engelska
 • god vana att få ur dig texter snabbt
 • förmåga att komma på inspirerande och engagerande innehåll som ökar trafiken till våra digitala kanaler
 • stort intresse för och kunskap om digitala kanaler och hur de aktiveras
 • intresse att jobba i team med olika kontaktytor
 • förståelse för varumärkesbyggande texter
 • en gedigen lyhördhet, en säkerhet och en trygghet i ditt skrivande, och du samarbetar gärna med kollegor för att möta tuffa deadlines
 • lust att arbeta i en föränderlig organisation - du gillar högt tempo!

På Oriflame kommer du att: 

 • hitta nyheter, definiera nya grepp på innehåll och skapa mycket content för olika kanaler
 • använda dina kreativa idéer där du hittar vinklar och sätt att kommunicera innehåll i olika format, exempelvis video, intervjuer, text, bilder, etc.
 • utforska nya kommunikationskanaler som hjälper oss att bygga vårt varumärke på ett engagerande sätt
 • skapa copy för flertalet olika kommunikationskanaler; försäljningsmaterial, varumärkesrelaterat material , inspirerande redaktionellt material, manus till rörlig bild/video, mm.
 • förbereda powerpoint inför möten, skriva internkommunikation samt utbildningstexter. 

Om Oriflame Global Creative Studio

Oriflame är ett globalt företag med stark internationell företagskultur. Vi har över 40 nationaliteter på vårt huvudkontor i Stockholm. Våra ledord är togetherness, spirit and passion. Vi älskar förändringar och är öppna att ta in nya idéer och koncept i vår snabbt pulserande produktion. Vår affärsmodell präglas av hög produktion och gemenskap, med stor variation och lyhördhet för kreatörer. Global Creative Studio tar fram innehåll till produktmaterial och samtligt kommunikationsmaterial som används ute i regionerna. Våra kunder är både slutkonsumenten och slutkonsulenten. Med flera lager i kommunikationen kommunicerar våra konsulenter i sin tur med sina slutkunder. Vi annonserar våra produkter via våra konsulenter. Eftersom vi jobbar med direktförsäljning motiverar vi våra konsulenter med globala konferenser, lanseringsevents och beauty sessions. 

Arbetstid 

40 timmars arbetsvecka

Arbetsplats

Centralt i Stockholm på Oriflames huvudkontor

Tillträde

Omgående