TILLSATT: Conceptual Copywriter

Oriflame Colour Cosmetics & Accessories is now seeking a conceptual copywriter for its creative five-person team within its inhouse agency, Global Creative Services. You'll be working alongside art directors, copywriters and a creative project manager. An interest in beauty and trends would be beneficial. Our team creates campaigns and communication for global launches within Colour Cosmetics and Accessories. Join us!

You ideally have:

 • at least 3 years' experience as a creative copywriter
 • documented experience of writing copy texts in English
 • the ability to produce texts rapidly 
 • the habit of absorbing large amounts of information and distilling them into inspiring texts that sell
 • experience of writing about beauty and beauty products
 • experience of quickly creating effective texts through your ability to grasp the concept
 • a talent for coming up with product-related ideas and pitching them both on paper and to the team
 • interest in and understanding of digital development, image and design
 • an aptitude for working in teams with a range of contact interfaces
 • a well-developed ability to carry out research and write detailed texts
 • an understanding of brand building texts
 • an understanding of communication and a customer perspective
 • responsiveness, confidence in your own writing and the ability to collaborate with colleagues to meet tough deadlines
 • a love of working in a fast-paced, constantly changing organisation! 

At Oriflame, you will:

 • work in an exciting environment with lots of projects and campaigns, short deadlines and quick decisions
 • collaborate with Art Directors, Creative Project Managers and Brand Managers to create campaign copy that sells
 • produce texts for all of Oriflame's channels, including printed catalogues, digital channels, newsletters, campaigns, films, tools for sales support, sales materials,  product summaries, product descriptions etc.

About Oriflame Global Creative Services

Oriflame is a global company with a strong international company culture. People from more than 40 different nationalities work at our head office in Stockholm. Our keywords are togetherness, spirit and passion. We love change and are open to embracing new ideas and concepts in our fast-moving production. Our business model is characterised by a high production rate and a sense of community, with enormous variation and responsiveness for creatives. Oriflame Creative Services produces content for product materials, together with all regional communication material. Our customers consist of both end consumers and end consultants. With several communication layers, our consultants in turn communicate with their end customers. We advertise our products via our consultants. Because we work with direct sales, we motivate our consultants with global conferences, launch events and beauty sessions. 

Working hours

40-hour working week

Workplace

Central Stockholm, at Oriflame's head office

Start date

Immediate

***

Conceptual Copywriter - Engelska - till Oriflame Cosmetics

Oriflame Color Cosmetics & Accessories inom inhousebyrån Global Creative Services söker nu en conceptual copywriter till sitt kreativa team på fem personer. Du kommer att jobba sida vid sida med art directors, copywriters och en creative project manager. Bonus om du har intresse för beauty och trender. Vårt team skapar kampanjer och kommunikation för globala lanseringar inom kategorierna Colour Cosmetics & Accesories. Join us!

Om vi får önska har du:

 • minst 3 års erfarenhet som kreativ copywriter
 • dokumenterad erfarenhet av att skriva copytexter på engelska
 • god vana att få ur dig texter snabbt 
 • vana att ta in stora mängder information och koka ner det till inspirerande, säljande texter
 • erfarenhet av att ha skrivit om skönhet och skönhetsprodukter
 • erfarenhet av att snabbt skapa bra texter genom din förmåga att tänka i koncept
 • en talang att kläcka idéer relaterade till produkter och pitcha dem både på papper och för teamet
 • intresse och förståelse för den digitala utvecklingen samt bild och form
 • en fallenhet att jobba i team med olika kontaktytor
 • god förmåga att göra research och skriva detaljerade texter
 • förståelse för varumärkesbyggande texter
 • förståelse för kommunikation och kundperspektiv
 • en gedigen lyhördhet, en säkerhet och en trygghet i ditt skrivande, och du samarbetar gärna med kollegor för att möta tuffa deadlines
 • lust att arbeta i en föränderlig organisation - du gillar högt tempo!

På Oriflame kommer du att:

 • jobba i en pulserande arbetsmiljö med många projekt och kampanjer, korta deadlines och snabba beslut
 • samarbeta med Art Directors, Creative Project Managers och Brand Managers för att skapa säljande kampanjcopy
 • producera texter för alla Oriflames kanaler, bland annat tryckt katalog, digitala kanaler, nyhetsbrev, kampanjer, film, verktyg för säljsupport, säljmaterial, produktsammanfattningar, produktbeskrivningar, mm. 

Om Oriflame Global Creative Services

Oriflame är ett globalt företag med stark internationell företagskultur. Vi har över 40 nationaliteter på vårt huvudkontor i Stockholm. Våra ledord är togetherness, spirit and passion. Vi älskar förändringar och är öppna att ta in nya idéer och koncept i vår snabbt pulserande produktion. Vår affärsmodell präglas av hög produktion och gemenskap, med stor variation och lyhördhet för kreatörer. Oriflame Creative Services tar fram innehåll till produktmaterial och samtligt kommunikationsmaterial som används ute i regionerna. Våra kunder är både slutkonsumenten och slutkonsulenten. Med flera lager i kommunikationen kommunicerar våra konsulenter i sin tur med sina slutkunder. Vi annonserar våra produkter via våra konsulenter. Eftersom vi jobbar med direktförsäljning motiverar vi våra konsulenter med globala konferenser, lanseringsevents och beauty sessios. 

Arbetstid

40 timmars arbetsvecka

Arbetsplats

Centralt i Stockholm på Oriflames huvudkontor

Tillträde

Omgående