Employer branding – vad innebär det? | Knack Konsulter & Rekrytering

Employer branding – vad innebär det?

För att locka till sig toppkandidaterna gäller det för dig som företagare att förstå vilka attribut som inspirerar och motiverar anställda att investera sin tid i just er verksamhet. Att visa att ni månar om personalen och skapar en sund arbetsmiljö som får människor att trivas, växa och stanna länge. Att ledarskapet genomsyras av lyhördhet inför de anställdas behov, önskemål och idéer. Det brukar kallas employer branding och innebär att man på ett strategiskt sätt bygger upp sitt företags varumärke, marknadsför och vårdar det både inför blivande och nuvarande anställda.

Vårda ert företags varumärke

På dagens arbetsmarknad är värderingar ett nyckelord. Allt fler söker sig till arbetsplatser vars värderingsgrund samstämmer med deras egen personliga. Vid en rekrytering av nya medarbetare kan det därför vara värt att ställa sig följande frågor:

  1. Hur uppfattas vårt företags varumärke på marknaden?
  2. Vilka ledord arbetar vi utifrån och hur kommunicerar vi ut vår företagskultur för att attrahera de bästa kandidaterna till nyutlysta tjänster?
  3. Hur arbetar vi för att dessa kandidater sedan ska förbli lojala mot vårt företag, stanna länge och rekommendera arbetsplatsen i sina personliga nätverk?

Vi lockar de rätta kandidaterna till ditt företag

Vi på Knack Rekrytering är gärna ett kreativt stöd i er rekrytering eller bemanningsprocess. Tillsammans lyfter vi era värderingar och skapar en annons som lockar de rätta kandidaterna. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Relaterade inlägg