Employer branding – vad innebär det? | Knack Konsulter & Rekrytering

Employer branding – vad innebär det?

Employer branding – vad innebär det?

För att ditt företag ska kunna locka till sig de bästa medarbetarna gäller det för dig som ledare att förstå vilka attribut som kan inspirera och motivera människor att investera sin tid i just er verksamhet. Att visa att ni månar om personalen och skapar en sund arbetsmiljö som får medarbetarna att trivas, växa och stanna länge. Att ledarskapet på företaget genomsyras av lyhördhet inför de anställdas behov, önskemål och idéer. Det brukar kallas employer branding och innebär att man på ett strategiskt sätt bygger upp sitt företags varumärke, marknadsför och vårdar det både inför blivande och nuvarande anställda.

Vårda ert företags varumärke

På dagens arbetsmarknad är värderingar ett viktigt nyckelord. Allt fler söker sig till arbetsplatser vars värderingsgrund samstämmer med deras egen personliga. Vid en rekrytering av nya medarbetare kan det därför vara värt att ställa sig följande frågor:

  1. Hur uppfattas vårt företags varumärke på marknaden?
  2. Vilka ledord arbetar vi utifrån och hur kommunicerar vi ut vår företagskultur för att attrahera de bästa kandidaterna till nyutlysta tjänster?
  3. Hur arbetar vi för att dessa kandidater sedan ska förbli lojala mot vårt företag, stanna länge och rekommendera arbetsplatsen i sina personliga nätverk?

Vi lockar de rätta kandidaterna till ditt företag

Vi på Knack Konsulter & Rekrytering jobbar aktivt med din employer branding genom hela rekryteringsprocessen. Vi är gärna ett kreativt stöd och ett bollplank för er när ni vill rekrytera eller ta in konsult. Tillsammans lyfter vi era värderingar och skapar en annons som lockar de rätta personerna. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Relaterade inlägg