7 annorlunda intervjufrågor vid rekrytering | Knack Konsulter & Rekrytering

7 annorlunda intervjufrågor vid rekrytering

Att som rekryterare genomföra en bra arbetsintervju är en balansgång mellan spontanitet och goda förberedelser. Å ena sidan ska du vara väl medveten vilka kompetenser du söker och välja intervjufrågor som hjälper dig att lära känna och utvärdera din kandidat. Å andra sidan ska du vara en lyhörd och engagerad lyssnare som inte är sen med att ställa följdfrågor eller be om konkreta exempel.

Locka fram ärliga svar

För att få en givande intervju vill du ställa frågor som både lockar fram hur kandidaten är som person och visar hur väl hen kommer att klara av jobbet. Standardfrågor som ”Hur hanterar du stress?” är egentligen inte fel i sig. Problemet är att kandidaten med 99.9% säkerhet har fått samma fråga ställd till sig otaliga gånger förut och redan sitter på ett färdigpaketerat svar. Genom att omformulera dina frågor får du bättre möjligheter att komma intervjupersonen nära och få en ärligare dialog.

Exempel på intervjufrågor vid rekrytering

1. Hur skulle du definiera framgång?
Frågan ger dig insikt i vad som driver kandidaten. Är framgång främst ett väl genomfört arbete, uppskattning, pengar, frihet eller personlig utveckling.

2. Vilken är din superhjältekraft?
En variant på standardfrågan “Nämn tre positiva egenskaper”. Den här frågan överraskar och kräver lite fundering.

3. Om jag ber dig sätta en strategi för sociala medier/ta fram en kommunikationsplan/göra om vår webbplats/något annat som är relevant för rollen – hur går du tillväga och vad är dina tankar under processen?
Genom att måla upp en konkret situation gör du det enklare för kandidaten att visualisera och beskriva sin arbetsprocess.

4. Vad får dig att tappa sugen på jobbet?
En konkret fråga som brukar ge konkreta svar. Oftast ger den en bild av arbetssituationer, egenskaper hos kollegor eller organisation som riskerar att dra ner energin hos personen i fråga.

5. Vad tror du att dina vänner irriterar sig på hos dig?
Att berätta om sina mindre fördelaktiga sidor kan kännas som en snäv balansgång under en intervju. Genom att fundera på hur andra ser oss tenderar vi att svara ärligare.

6. Vad skulle du göra om du vann en stor summa pengar?
Här får du förmodligen en inblick i personens hjärtefrågor och insikter om personen är nöjd med sin livssituation eller på väg mot förändring.

Rekrytering inom kommunikation och marknad

Vi på Knack Rekrytering kan sköta hela rekryteringsprocessen med profilanalys och rollbeskrivning, annonsering, urval, intervjuer och kontraktsskrivning. Ibland föredrar våra kunder att bara få hjälp med urval och intervjuer, då ordnar vi även det.

Vi hjälper till med rekrytering av till exempel content managers, copywriters, webbredaktörer, marknadschefer, projektledare, filmproducenter och andra roller inom kommunikation, marknad och media.

Har ni behov av förstärkning i teamet? Kontakta anna@knackrekrytering.se, tel. 0708-318511.